Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Sběr a přenos dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M38SPD Z,ZK 6 2P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a limity přenosu dat ze senzorů a obdobných zdrojů informace pro IoT a M2M, bezdrátovými senzorovými sítěmi a v nich využívanými specifickými algoritmy, respektujícími omezující podmínky jejich funkce. Budou studovány základní algoritmy distribuovaného zpracování informace v senzorových sítích a také technologie pro získávání energie pro napájení bezdrátových uzlů sítě.

Požadavky:

základní znalost programování mikrořadičů

Osnova přednášek:

1. Introduction, motivation, goals

2. Ad hoc & sensor networks, commonalities and differences, limitations

3. Communication channel, data transfers, physical media, wireless signal transmission

4. Modulation techniques in wireless systems, network topologies, medium access control

5. Spread Spectrum, Internet of Things, UNB

6. LoRa, IQRF, BLE

7. LoRaWAN

8. Routing protocols, localization in WSN

9. NB-IoT

10. Energy harvesting - piezoelectric, electromagnetic

11. Energy harvesting - TEG, Electrostatic, Solar, RF Soubor

12. Specialized power supplies, converters

13. Low power techniques

14. reserved

Osnova cvičení:

V průběhu laboratorních cvičení bude řešen projekt zaměřený na technickou a programovou implementaci zařízení pro sběr dat ze snezorů příp. uzlu bezdrátové sítě a jejich integraci do nadřazeného systému.

Pro individuální práci na projektu jsou k dispozici vývojové kity, které si studenti mohou zapůjčit domů. V laboratoři by se pak měli soustředit zejména na řešení problémů s využitím v ní dostupné speciální měřicí techniky. Průběh prací a jeho dokumentace budou v průběhu semestru kontrolovány a hodnoceny.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Hu, F., Cao, X.: Wireless Sensor Networks, Auerbach Publications 2010

[2] Priya, S., Inman, D.J.: Energy Harvesting Technologies, Springer 2010

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38SPD
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4673706.html