Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost práce v elektrotechnice 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M38BP3 Z 0 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, se zásadami bezpečného chování při práci s vysokým napětím a s první pomocí při úrazu elektrickým proudem. Zvláštní pozornost je věnována popisu a použití defibrilátoru. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL. Podrobnosti: Příkaz děkana č. 4/2009.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Opakované školení BOZP je prováděno podle předlohy Osnovy školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze.

2. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symboly a označování. Normy. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrických zařízení. Elektromagnetická kompatibilita.

3. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Bezpečnost při práci s elektrickými a elektronickými zařízeními. Bezpečnostní opatření při práci se zdroji vysokých napětí. První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Použití defibrilátoru ZOLL AED Plus při resuscitaci.

Osnova cvičení:

Cvičení zajišťuje praktické procvičení přednášené látky z oblasti bezpečnosti elektrického zařízení v souladu s požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentů ČVUT FEL.

1. Bezpečnost v laboratořích ČVUT FEL. Praktické ukázky bezpečnostních prvků užívaných v laboratořích se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Instruktáž postupu použití defibrilátorů ZOLL AED Plus, umístěných v budovách elektrofakulty.

2. Záznam o opakovaném školení BOZP. Písemné přezkoušení - test z § 6 Vyhl. č. 50/1978 Sb. elektrotechnické kvalifikace. Záznam o získané vyšší elektrotechnické kvalifikaci do indexu. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Cipra, M. - Kůla, V. - Kříž, M.: Elektrotechnická kvalifikace. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006. 157 s. ISBN 80-01-03531-X.

[2] Další literatura bude doporučena na přednášce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4882706.html