Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Sběr a přenos dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M38SPD1 Z,ZK 6 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a limity přenosu dat ze senzorů a obdobných zdrojů informace pro IoT a M2M komunikaci, bezdrátovými senzorovými sítěmi a v nich využívanými specifickými algoritmy, respektujícími omezující podmínky jejich funkce. Budou studovány základní algoritmy distribuovaného zpracování informace v senzorových sítích a také technologie pro získávání energie pro napájení bezdrátových uzlů sítě.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Motivace, základní koncepty, Internet of Things, M2M komunikace

2. Ad hoc & senzorové sítě (WSN)

3. Komunikační kanály senzorových sítí, přenos dat, fyzická média, bezdrátové přenosy

4. Modulace, síťové topologie, přístup k médiu

5. Přenos s rozprostřeným spektrem

6. UNB komunikace, NB-IoT

7. Principy LoRa, IQRF, BLE

8. LoRaWAN

9. Směrovací protokoly pro WSN

10. Lokalizace ve WSN, TDoA

11. Ultra Wide Band přenosy

12. Metody získávání energie z okolního prostředí (energy harvesting)

13. Specializované napájecí zdroje a konvertory

14. Techniky minimalizace příkonu

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinné::

Dargie, W., Fundamentals of Wireless Sensor Networks : Theory and Practice, John Wiley&Sons, 2010, elektronicky dostupná přes

https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut/detail.action?docID=543019

Doporučené:

Kanoun, O., Energy Harvesting for Wireless Sensor Networks : Technology, Components and System Design, Walter de Gruyter GmbH 2018, elektronicky dostupná přes https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut/detail.action?docID=4943390

Zeadally, S. et al, Cyber-Physical System Design with Sensor Networking Technologies. Institution of Engineering and Technology 2016, elektronicky dostupná přes https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpCFRTLV41/cyber-physical-system/cyber-physical-system

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6665906.html