Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Magnetismus v inženýrské praxi

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP38MPX ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Pavel Ripka (gar.)
Cvičící:
Pavel Ripka (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Studenti budou seznámeni se současným stavem výzkumu a vývoje v oblasti magnetických materiálů, magnetických senzorů, měření magnetických veličin. Přesná náplň se vždy přizpůsobí zaměření přihlášených doktorandů.

Požadavky:

Znalosti matematiky a fyziky v rozsahu magisterského studia na FEL.

Osnova přednášek:

1. Moderní feromagnetické materiály (permanentní magnety, nanokrystalické a amorfní magneticky měkké materiály, tenké vrstvy, mikrodráty).

2. Moderní feromagnetické materiály (permanentní magnety, nanokrystalické a amorfní magneticky měkké materiály, tenké vrstvy, mikrodráty).

3. Depozitní technologie.

4. NMR, ESR a jejich aplikace.

5. Supravodivost, SQUID a aplikace.

6. Magnetické senzory.

7. CAD magnetických obvodů 1 - základní a 2D

8. CAD magnetických obvodů 2 - 3D

9. Supravodivé magnetometry a VSM

10. Mössbauerova spektroskopie

11. Domény a jejich zobrazení - úvod

12. Keerův mikroskop

13. Aplikace v defektoskopii, diagnostice, navigaci a geofyzice

14. Diskuse

Osnova cvičení:

1. Konvenční způsoby charakterizace, stejnosměrné magnetování

2. SQUID

3. Deposice a žíhání

4. Fluxgate sensory

5. Calibrační techniky

6. CAD - 2D

7. CAD - 3D

8. CAD - 3D: individuální práce

9. Měření charakteristik - střídavé magnetování

10. Kerrův mikroskop

11. Měření mg. polí protonovým a Overhauserovým magnetometrem

12. Minohledačka

13. Exkurse do magnetické observatoře

14. Rezerva

Cíle studia:

Seznámit se s pokročilými tématy z oblasti magnetických měření a návrhu magnetických prvků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Jiles, D.: Introduction to Magnetism and Magnetic Materials (3rd edition). CRC 2015

2.Ripka, P. (ed.): Magnetic Sensors and Magnetometers. Artech, Boston, ISBN 1-58053-057-5, 2001

Doporučená literatura:

1.Alex Hubert, Rudolf Schäfer: Magnetic Domains: The Analysis of Magnetic Microstructures, Springer 2014

2.S. Tumanski: Handbook of Magnetic Measurements, CRC 2011

3.F. Fiorillo: Characterization and Measurement of Magnetic Materials, Elsevier 2004

Poznámka:

doktor.studium

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11528504.html