Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zpracování a digitalizace analogových signálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M38ZDS Z,ZK 6 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B3M38ZDS je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Typy a vlastnosti operačních zesilovačů, teorie záporné zpětné vazby

2.Zesilovače napětí, proudu, rozdílové, přístrojové, integrační, nábojové, izolační zesilovače

3.Metody zpracování signálů odporových, kapacitních a indukčnostních snímačů, synchronní detekce

4.Zpracování signálů odporových, termočlánkových a polovodičových snímačů teploty

5.Metody nelineárního zpracování signálů, komprese a expanze signálů

6.Metody zpracování neharmonických signálů, převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty

7.Kmitočtová filtrace signálů, spojité pasivní a aktivní filtry, spínané filtry

8.Přepínání a vzorkování analogových signálů, referenční zdroje napětí a proudu

9.Digitalizace rychlých signálů, vzorkování, kvantování, korekce chyb digitalizátorů

10.Digitalizace signálů s vysokou rozlišitelností zvýšení rozlišitelnosti digitalizátorů, potlačení sériového rušení

11.Rekonstrukce spojitých signálů, aproximace signálů, přímá číslicová syntéza

12.Spektrální analýza periodických a neperiodických signálů, okénkování

13.Testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti

14.Technika obvodového návrhu digitalizátorů, zemnění, stínění, potlačení šumu

Osnova cvičení:

1.Statické, dynamické a šumové vlastnosti zesilovačů napětí a proudu

2.Zpracování signálů z odporových můstků, přístrojové zesilovače

3.Zpracování signálů z kapacitních snímačů, synchronní detekce

4.Zpracování signálů z odporových a polovodičových snímačů teploty

5.Návrh analogových filtrů DP, HP, PP, PZ, univerzálního filtru

6.Přepínání a vzorkování signálů

7.Logaritmické, exponenciální zesilovače, analogové násobičky

8.Převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty

9.Digitalizace signálů, vzorkování, kvantování, odstup signál šum

10.Rekonstrukce signálů, přímá číslicová syntéza

11.Projekt - zadání typu a parametrů měřicího řetězce

12.Projekt - řešení analogové části měřicího řetězce

13.Projekt - řešení digitalizace signálu

14.Vyhodnocení dosažených výsledků, zápočet

Samostatný projekt v rozsahu 8 hodin.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Vedral, Svatoš: Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Česká technika 2018. ISBN: 978-80-01-06424-5

2.Vedral, Svatoš: Analog signal processing and digitization. Česká technika 2010. ISBN:978-80-01-06717-8

3.Ramón Pallás-Areny, John G. Webster: Sensors and Signal Conditioning, Second Edition, John Wiley & Sons, Limited, 2006, ISBN: 0470054573, 9780470054574.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38ZDS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4683106.html