Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Práce v týmu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3MPVTY1 Z 6 0P+4C česky
Přednášející:
Ondřej Drbohlav, Tomáš Drábek (gar.), Petr Drábek, Martin Hlinovský, Pavel Mužák, Martin Šipoš
Cvičící:
Ondřej Drbohlav, Tomáš Drábek (gar.), Martin Hlinovský, Pavel Mužák, Martin Šipoš
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Týmová práce je základem většiny činností, které lidé ve firmách i v osobním životě vykonávají. V tomto předmětu si můžou studenti vyzkoušet, jak v týmu řešit technické zadání, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat a jak řešit problémy například se zpožděním projektu, jak zahrnout do plánu vnější vlivy apod.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Studenti se rozdělí na týmy, které řeší vypsané projekty zaměstnanci fakulty. Práce na projektech je kontrolována v polovině semestru prezentací, kde studenti informují koordinátory o průběžné práci na tématu. Zadavatel tématu tým hodnotí v průběhu řešení projektu, a to zejména za kvalitu zpracování zadání, komunikaci a dokumentaci. Koordinátor předmětu hodnotí kvalitu závěrečné zprávy a prezentace během semestru. Externí pracovník z průmyslu hodnotí kvalitu závěrečných zpráv a závěrečné prezentace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2013, ISBN 1935589679, 9781935589679

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7049806.html