Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Letecká přístrojová technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0B38LPT Z,ZK 5 2+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět se zabývá teorií a popisem funkce letadlových palubních přístrojů a

systémů, pracujících v nízkofrekvenční oblasti. Jsou v něm popsány přístroje

a systémy pro kontrolu motoru, aerometrické a navigační přístroje a systémy,

včetně přístrojů pro kontrolu draku letadla. Speciálně jsou probírány

gyroskopické přístroje, snímače a systémy pro navigaci pomocí zemského

magnetického pole, základy inerciálních navigačních systémů a centrální

monitorovací systémy letadla. V laboratorních cvičeních se ověřuje funkce

přístrojů a měří se jejich parametry.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B38LPT

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Rozdělení leteckých přístrojů a systémů, palubní desky letadel, požadavky

na palubní přístroje

2. Motorové parametry, rozdělení, jednotky, měření otáček vrtulového a

proudového motoru

3. Měření teploty hlav válců a teploty výstupních plynů, signalizace požáru

a námrazy

4. Měření krouticího momentu, okamžité a celkové spotřeby a vibrací motoru

5. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů

6. Palivový systém letadla měření celkového a kritického množství paliva

7. Měření výšky barometrickou a inerciální metodou, konstrukce výškoměrů,

standardní atmosféra

8. Aerometrické měření rychlosti letu, odvození základních vztahů,

konstrukce rychloměrů

9. Měření vertikální rychlosti a Machova čísla, konstrukce variometru a

machmetru

10. Systémy pro měření aerometrických veličin, postup výpočtu, snímače

aerometrických veličin

11. Mechanické gyroskopy a jejich použití v umělém horizontu a zatáčkoměru

12. Měření kursu pomocí magnetického a gyromagnetického kompasu

13. Inerciální navigační systémy, rozdělení, systém s pevnou základnou

14. Centrální letové, navigační a monitorovací systémy letadla

Osnova cvičení:

1. Měření parametrů letadlového otáčkoměru s indukčním a generátorovým

snímačem

2. Kontrola údaje ukazatele teploty výstupních plynů s termočlánkový

snímačem Ch - A

3. Ověření funkce systému pro měření kroutícího momentu vrtule

4. Měření na systému sdruženého ukazatel motorových parametrů

5. Cejchování ukazatel letadlového palivoměru simulací signálu snímače

kapacitní dekádou

6. Zjištění chyb barometrického výškoměru tlakoměrným systémem řízeným PC

7. Kontrola letadlového rychloměru systémem s PC

8. Kontrola údaje letadlového variometru

9. Měření precese letadlového gyroskopu

10. Vyhodnocení změny údaje gyroskopu při simulovaném pohybu letadla

11. Měření parametrů gyroskopického zatáčkoměru

12. Ověření funkce a měření parametrů umělého horizontu s dálkovým přenosem

13. Měření parametrů gyromagnetického kompasu GMK 1

14. Simulace centrálního monitorovacího systému letadla pomocí PC

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Draxler, K.: Přístrojové systémy letadel I. Skripta ČVUT, Praha 1999

2. Draxler, K.: Přístrojové systémy letadel II. Skripta ČVUT, Praha 2002

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B38LPT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12602804.html