Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Videometrie a bezkontaktní měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD3M38VBM Z,ZK 6 14P+6L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Problematika optoelektronických senzorů a jejich použití v systémech bezkontaktního měření na principech videometrie, CCD řádkové a plošné senzory, optická projekční soustava i návrh měřicích kamer a metodika zpracování jejich signálu je náplní tohoto předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3M38VBM

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky videometrie a bezdotykového měření; optické záření, jeho vlastnosti

2. Polovodičové detektory záření, fotodiody, polovodičové zdroje záření, LED, LASER

3. Fotodiodové snímače polohy, triangulační snímače, laserové skenovací snímače, laserové dálkoměry

4. Senzory pro snímání v infračervené oblasti, ultrazvukové senzory pro měření a robotiku

5. MOS kapacitor jako detektor optického záření, CCD posuvný registr, CCD řádkové snímače

6. CCD plošné snímače, uspořádání, princip funkce typů (Full Frame, Frame Transfer, Interline Transfer)

7. CCD snímače - vlastnosti a analýza chyb, CCD kamery a jejich funkce (El. závěrka, AES, AGC, Gama kor.)

8. CMOS obrazový senzor, uspořádání, vlastnosti, způsoby řízení a čtení výstupní informace

9. Mikrovlnné radarové snímače, měření polohy a vlastnosti objektů

10. Základní vlastnosti a výpočet optických soustav používaných ve videometrii, meze rozlišovací schopnosti

11. Videosignál dle televizních norem, jeho digitalizace a přenos do mikropočítače, rozhraní dig. kamer

12. Zdroje záření, osvětlovací zdroje pro měření, zdroje strukturovaného světla, způsoby osvětlení scény

13. Návrh kompaktní CMOS kamery s vnitřním zpracováním obrazu pro řízení polohy mechanismů

14.Příkladová studie, rezerva

Osnova cvičení:

1. Optoelektonické reflexní snímače a závory

2. Měření polohy kruhovou diferenciální diodou

3. Měření vzdálenosti a výchylky optickou vláknovou sondou

4. Měření citlivosti optoelektronických senzorů

5. Projekt - optoelektronický reflexní snímač, specifikace

6. Projekt - návrh a realizace obvodů snímače v laboratoři

7. Projekt - sestavení snímače v laboratoři - oživení

8. Projekt - měření vlastností snímače, prezentace, ohajoba projektu

9. Měření videosignálu CCD -TV monochromatické a barevné kamery

10. Měření CCD řádkového senzoru

11. CCD řádková kamera, přesné měření rozměrů

12. Zjišťování geometrických chyb systému s CCD kamerou

13. Automatická výrobní inspekce kompaktním systémem MDTR, Stereokamera CMOS

14. Prezentace laboratorního projektu, zápočetzápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kjell J. Gĺsvik: Optical Metrology (Third Edition), 2002 John Wiley & Sons, Ltd, 2002, ISBN: 9780470843000,

2. Saleh, Bahaa E. A. / Teich, Malvin Carl: Fundamentals of Photonics, ISBN-10: 0-471-35832-0, Wiley Series in Pure and Applied Optics, 2007

3. Holst, G.: CMOS/CCD sensors and camera systems, JCD Publishing 2007

4. Hecht, E.: Optics, 4th Edition, 2001

5. Fischer, J.: Optoelektronické senzory a videometrie. Skripta ČVUT, Praha 2002

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A3M38VBM
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1242306.html