Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektronická měření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8B38EME KZ 4 2P+1L česky

Podmínkou zápisu na předmět A8B38EME je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět BEZZ

Garant předmětu:
Jan Holub
Přednášející:
Jan Holub, Jakub Svatoš
Cvičící:
Jakub Svatoš
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět je zaměřen na výklad základních pojmů metrologie a aparátu nejistot měření. Seznamuje studenty se základními

principy i s vybranými pokročilými metodami měření, používanými zejména v elektronice, telekomunikacích a

radiokomunikacích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Metrologie - věda o měření, obecné a teoretické problémy měření, nejistoty

2.Obecné struktury a principy měřicích přístrojů (analogových, číslicových)

3.Generátory signálů, referenční zdroje, normály (obecně)

4.Pojem linearity v měření, zkreslení

5.Principy měření střední a efektivní hodnoty, detekce špiček

6.Principy AD převodníků, sigma delta, ultrarychlé s elektrooptickým jádrem

7.Dithering, číslicový multimetr s vysokým rozlišením, principy DA převodníků

8.Principy a metodika měření času, frekvence a fáze, princip fázové synchronizace a přímé číslicové syntézy

9.Principy a metodika měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření výkonu

10.Principy a metodika měření elektrického odporu, kapacity a indukčnosti

11.Principy a metodika měření magnetické indukce a intenzity

12.Princip analogového a digitálního osciloskopu, spektrálního analyzátoru a měřicího přijímače, spektrální analyzátory pracující v reálném čase

13.Principy systémů pro automatizované, vícekanálové měření, sběr dat (PC)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] John G. Webster: The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook. CRC Press Inc., 1998

[2] Haasz, Sedláček: Uncertainties in Electrical Measurements, Publishing House of the CTU in Prague, 2004.

[3] Haasz, Sedláček: Electrical Measurements. Publishing House of the CTU in Prague, 2006.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B38EME
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B3-77
Svatoš J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř
Út
místnost T2:C3-337
Holub J.
Svatoš J.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2670506.html