Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Metody digitalizace a rekonstrukce spojitých signálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP38MDR ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Josef Vedral (gar.)
Cvičící:
Josef Vedral (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Náplní předmětu je detailní popis metod zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Týká se to zejména oblasti zvýšení rozlišitelnosti digitalizátorů rozmítacími signály a metod k určení jejich metrologických parametrů s použitím spojitých a diskrétních integrálních transformací a jejich aplikací. Důraz je kladen na popis metod potlačení rušivých signálů, metod umožňující dosažení vysokých metrologických parametrů digitalizátorů spojitých signálů a určení jejich dynamických a šumových vlastností.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Typy měřených signálů

2. Zpracování malých signálů

3. Zpracování rychlých signálů

4. Zpracování signálů s využitím synchronní detekce

5. Metody nelineárního zpracování signálů

6. Zpracování neharmonických signálů

7. Galvanické oddělení

8. Filtrace

9. Pokročilé metody vzorkování

10. Pokročilé metody kvantování

11. Digitalizace s vysokou vzorkovací rychlostí

12. Digitalizace s vysokým rozlišením

13. Rekonstrukce analogového signálu

14. Měření dynamických parametrů digitalizátorů - testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti.

Osnova cvičení:

1. Charakteristiky signálu v časové a frekvenční oblasti

2. Zpracování malých signálů

3. Zpracování rychlých signálů

4. Zpracování signálů s využitím synchronní detekce

5. Zpracování neharmonických signálů

6. Filtrace

12. Digitalizace s vysokým rozlišením

13. Rekonstrukce analogového signálu

9. Projekt - návrh a realizace měřicího řetězce pro předzpracování a digitalizaci signálů

10. Projekt – část předzpracování analogového signálu

11. Projekt - část digitalizace analogového signálu

12. Projekt – část verifikace vlastností měřicího řetězce

13. Presentace výsledků projektu

14. Presentace výsledků projektu

Cíle studia:

Rozšířit znalosti doktorandů o nestandardní metody předzpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice s cílem dosáhnout vysoké přesnosti a efektivního potlačení rušivých signálů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Vedral, Svatoš: Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Česká technika 2018. ISBN: 978-80-01-06424-5

2.Vedral, Svatoš: Analog signal processing and digitization. Česká technika 2010. ISBN:978-80-01-06717-8

Poznámka:

doktor.studium

Další informace:
https://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/11/52/p11528204.html
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11528204.html