Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt individuální

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD3B38IND KZ 7 0P+9C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Samostatná práce na projektu, která předchází diplomové

práci. Student si na začátku semestru, kdy má zapsán

AD3M38IND, vybere z nabídky oborové katedry téma diplomové

práce a s vedoucím dohodne téma individuálního projektu.

Projekt je obhajován v rámci katedry.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+3i

Další informace:
http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A3B38IND
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1222506.html