Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Konstrukce a pohony letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M38KPL Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání základních poznatků z oboru stavby letadel, mechaniky pohonu letadel a kosmických dopravních prostředků a satelitů, propulsních a energetických systémů letadel a kosmických dopravních prostředků a satelitů. Jsou probírány typické materiály používané v letecké technice. Navazuje rozbor zatížení konstrukce, u základního konstrukčního celku: křídlo, trup, ocasní plochy, podvozek a prostředky stability a řiditelnosti letounu. Oblast pohonných jednotek letadel a kosmické techniky je věnována zejména energetickým transformacím a provozním charakteristikám se zřetelem na vysvětlení a pochopení teoretického základu oboru včetně jeho aplikace na jednotlivé typy motorů letadlových i motorů raketových a energetických zařízení pro letadla i kosmické aparáty. Jsou dále uvedeny konstrukční uspořádání pohonných jednotek a energetických systémů letadel a kosmické techniky a vysvětleny funkce jejich základních konstrukčních prvků. Pozornost je věnována ekologii a současným i alternativním palivům a energetických zdrojům.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M38KPL

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do letadlové techniky. Historie oboru. Dělení letadel a hlavní části letadel.

2. Letecké materiály. Kovové a nekovové materiály.

3. Zatížení leteckých konstrukcí. Síly působící na letoun. Obratová a poryvová obálka násobků.

4. Nosná soustava (vlastnosti a konstrukce křídel).

5. Mechanizace křídel. (vztlaková mechanizace, kormidla příčného řízení, brzdící klapky).

6. Ocasní plochy. Podélná a stranová stabilita, řiditelnost

7. Trupy a kabiny letounů. Přistávací zařízení (podvozky, tlumiče, brzdy).

8. Tah propulsní soustavy a energetické transformace v propulsních soustavách.

9. Propulsní soustavy a jejich klasifikace.

10. Letadlové motory a jejich klasifikace, tepelné oběhy.

11. Turbinový motor, konstrukční charakteristika a uspořádání.

12. Charakteristiky letadlových motorů škrtící, výškové a rychlostní.

13. Působení provozu letadel na životní prostředí, Provozní charakteristiky turbinových motorů a filosofie údržby.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Slavík S.: Drak a systémy, nouzové vybavení letounu (Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1), CERM, s.r.o, Brno, 2006, ISBN 80-7204-437-0

2. Slavík Stavba letadel (učební texty), Vydavatelství ČVUT,1997, ISBN 80-01-01671-4

3. Cutler J.: Understanding Aircraft Structures, Blackwell Scientific Publication, 1992, ISBN 0-632-03241-3

4. Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03073-3

5. Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 2005, ISBN 90-01-03338-4

6. Hanus D.: Pohon letadel, Nakladatelství ČVUT, Praha 2006 a pozdější vydání

7. Hanus D., Maršálek J.: Turbínový motor, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2004

8. Maršálek J.: Pístový motor, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2005

Poznámka:

http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/edu_LeKS.php

Další informace:
http://measure.feld.cvut.cz/node/2697
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1287706.html