Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letecké konstrukce a stavba letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BB9M38LKS Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět má vstupní charakter pro studenty oboru letadlová a kosmická netechnika, avionika i letecký provoz. Předmět studenty seznamuje se základní návrhovou filosofií leteckých konstrukcí, rolí stavebních předpisů. Popisuje základní druhy zatížení letadel, zejména letová a hmotové charakteristiky letounů. V popisné části rozebírá uspořádání leteckých konstrukcí, jejich členění a popis a vysvětluje přenos silových účinků jejími nosnými částmi.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1. Historie a vývoj letectví.

2. Návrhová filosofie a úloha stavebních předpisů při jejím utváření.

3. Bezpečnost, letová způsobilost a spolehlivost.

4. Zatížení letounu a násobek.

5. Manévrová obálka provozních násobků.

6. Poryvová a letová obálka provozních násobků.

7. Hmotnosti letounu, centráž, hmotnostní obálka.

8. Dělení letounu, jeho základní části.

9. Základní typy letecké konstrukce a použité materiály, přenos zatížení konstrukcí.

10. Konstrukce křídla.

11. Mechanizace křídla.

12. Konstrukce trupu.

13. Konstrukce ocasních ploch.

14. Podvozek.

Osnova cvičení:

Cvičení budou v úvodní části zaměřena na praktická procvičení stavových relací mezi veličinami mezinárodní standardní atmosféry a výpočet základních aerodynamických silových účinků. Dále budou seznamovat s obsahem stavebních předpisů a způsobem jejich použití při návrhu zatížení (letové obálky provozních násobků) dle konkrétní kategorie letounu. V závěrečné části bude procvičeno sestavení hmotnostní obálky a metodika průkazu letecké konstrukce početní pevnostní kontrolou vybraných částí draku (nosník, dutina, vzpěra). V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze s praktickými ukázkami zkoušek leteckých konstrukcí.

Cíle studia:

Seznámit a naučit základům oboru stavby letadel. Pochopit filozofií návrhu leteckých konstrukcí (zatížení, mezní stavy konstrukcí) ve vtahu k bezpečnosti, spolehlivosti a jejich průkazy požadované na letecké předpisy.

Studijní materiály:

Slavík S.: Stavba letadel (učební texty), Vydavatelství ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01671-4

Slavík S.: Drak a systémy, nouzové vybavení letounu (učební texty), Akademické nakladatelství CERM, 2005, ISBN 80-7204-437-0

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, Vydavatelství ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03073-3

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, Vydavatelství ČVUT, 2005

Raymer, P. R. Aircraft Design: A Conceptual Approach, 3.vydání, Reston VA: AAIA, Inc.,1999, ISBN 1-56347-281-0

Torenbeek, E. Synthesis of Subsonic Aircraft Design, Delft: Delft University Press, 1982, ISBN 90-247-2724-3

Nyu, M.C.Y. Airframe Structural Design, 8. vydání, Hong Kong: CONMILIT PRESS LTD, 1995, ISBN 962-7128-04-X.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6957906.html