Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A3B38MMP Z,ZK 6 2P+2L česky
Předmět je náhradou za:
Programování jednočipových mikropočítačů a mikrořadičů (Y38PMM)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

V předmětu je prezentována problematika použití mikroprocesorů, mikrořadičů a jednočipových mikropočítačů v přístrojích. Orientace je na popis funkce a programování jednotlivých hardwarových komponent mikropočítače také s ohledem na jejich využití ve vestavěných (embedded) aplikacích.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3B38MMP

Požadavky:

stránky:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=419

Osnova přednášek:

1. Architektura, funkční bloky a vlastnosti mikroprocesorem řízeného přístroje

2. Architektura 8-bitového mikrořadiče s jádrem 8051

3. Instrukční sada mikrořadiče, makroassembler, pseudoinstrukce,

4. Formální zásady zápisu programu, metody odladění programu

5. Architektura 32-bitových mikrořadičů s jádrem ARM7 a ARM-Cortex M3

6. Paměti MOS ROM, PROM, EPROM, FLASH, paměťová buňka, struktura, programování, použití

7. Paměti R/W - SRAM, DRAM, SDRAM, dvoubránová paměť, vícebránová paměť, jejich použití

8. Systémová sběrnice mikroprocesoru, signály, časování

9. Připojování pamětí a V/V obvodů na sběrnici mikroprocesoru, návrh dekodérů

10. Metody vstupu, výstupu a přenosu dat, přerušení, DMA

11. Programovatelné V/V obvody a dohlížecí obvody

12. Ovládací prvky - tlačítka, klávesnice, otočné ovládače

13. Zobrazovací prvky, připojování paralelní, sériové, statický a dynamicky řízený zobrazovač - LED, LCD, CRT

Osnova cvičení:

1. Assembler, ladicí program

2. Návrh programově řízeného sériového kanálu, ovládání binárního výstupu

3. Projekt 1 - Návrh programově řízeného převodníku odpor - číslo

4. Projekt 1 - Realizace obvodů převodníku na kontaktním poli

5. Projekt 1 - Návrh programu, ladění programu, implementace aritmetiky

6. Projekt 1 - Určení chyb převodníku, prezentace dosažených výsledků

7. Projekt 2 - Návrh 4-místného integračního AD převodníku řízeného mikroprocesorem

8. Projekt 2 - Realizace obvodů AD převodníku na kontaktním poli

9. Projekt 2 - Návrh řídicího programu, oživování HW

10. Projekt 2 - Odlaďování programu, testování komunikace s obsluhou

11. Projekt 2 - Měření vlastností AD převodníku, prezentace dosažených výsledků

12. Samostatný projekt 3 - Kompletní návrh a realizace přístroje s mikrořadičem Atmel AT89S52

13. Samostatný projekt 3 - Příprava obvodů na kontaktním poli, návrh programu

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Ziu, J.: The Definitive Guide to the ARM Cortex- M3. Elsevier, 2007, ISBN: 978-0-7506-8534-4

[2] Sloss, A., Symes, D., Wright, Ch.: ARM System Developer's Guide. Elesevier 2004, ISBN 1-55860-874-5

[3] Skalický, P.: Mikroprocesory 8051. BEN, Praha 2002, ISBN 978 8086056395

[4] Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku, Vydavatelství ČVUT, 2004

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l; stránky: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=419

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A3B38MMP
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12542704.html