Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Virtuální instrumentace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M38VIN Z,ZK 6 2P+2L česky
Garant předmětu:
Antonín Platil
Přednášející:
Antonín Platil, Jaroslav Roztočil
Cvičící:
Antonín Platil, Jaroslav Roztočil
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou moderních měřicích přístrojů, virtuálních přístrojů (VI) a systémů pro sběr a zpracování dat (DAQ). Seznamuje s principy řešení přístrojů a systémů pro měření v laboratorním a průmyslovém prostředí, vybranými měřicími metodami a standardy pro programování VI a DAQ systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Architektury měřicích přístrojů a systémů pro sběr a zpracování dat.

2. Testování A/D převodníků. Zpracování digitalizovaných signálů v časové a frekvenční oblasti.

3. Digitizéry, multifunkční měřicí moduly, osciloskopy.

4. Vstupní obvody měřicích přístrojů. Rušení a jeho potlačování.

5. Standardy pro programování systémů sběru dat (IEEE488.2, SCPI, VPnP, VISA, IVI, PXI, LXI, AXIe).

6. Vývojové systémy pro programování virtuálních přístrojů (C/C++, LabVIEW, VEE, Matlab/Simulink). Virtuální přístroje pracující pod RTOS (RTX, LV/LW Real Time).

7. Začlenění VI do počítačové sítě. API pro komunikační protokoly v OS Unix resp. Windows.

8. Synchronizace měření. Synchronizace v rozsáhlých a distribuovaných systémech. Protokoly NTP a PTP.

9. Generátory analogových, digitálních a speciálních signálů.

10. Spektrální a vektorový analyzátor, princip, realizace, využití.

11. Koherentní detekce, synchronní detektory. Vektorvoltmetry, měřiče impedance.

12. Měření výkonu a spotřeby elektrické energie. Elektronické zátěže, analyzátory výkonu.

13. Etalony elektrických veličin. Kvantový Hallův jev.

14. Etalonáž času.

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení se v první části věnují vývojovým SW prostředkům, v druhé části je řešena samostatná úloha na vybrané téma z oblasti programování DAQ systémů.

Součástí laboratorních cvičení bude samostatný projekt, zakončený prezentací a krátkou zprávou. Podmínkou zápočtu bude úspěšná obhajoba tohoto projektu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

R. B. Northop, Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC Press 2014.

(Kniha není vyprodána, zajistíme do knihovny, starší vydání jsou volně dostupná na Internetu.)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38VIN
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C4-s150
Platil A.
Roztočil J.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř MS
Út
místnost T2:C4-s150
Roztočil J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř MS
místnost T2:C4-s150
Roztočil J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř MS
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4682806.html