Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Kosmická technika a technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M38KTE ZK 4 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět se zabývá technickými prostředky kosmického výzkumu. V obecné části je vysvětlena fyzika kosmického letu od startu rakety přes fázi setrvačného letu v okolí Země a v meziplanetárním prostoru až po přistání. V další části je věnována pozornost specifikům kosmického prostředí, zejména vakuu a radiaci. Kosmické technologie využívají odlišné realizační postupy při návrhu, výrobě a ověřování přístrojové techniky, které jsou kodifikované v evropských standardech. Je objasněn způsob řízení projektů za těchto podmínek. V závěru je podán přehled kosmických aktivit v ESA a ostatních národních kosmických agenturách.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Dynamika raketových nosičů, přehled stavu techniky, raketové nosiče a kosmodromy, návratové moduly

2. Dynamika letu umělých družic, vliv gravitačního pole Země a okolních nebeských těles

3. Pohyb v gravitačním poli více těles, meziplanetární lety

4. Specifika kosmického prostředí, vakuum, radiace, teploty, přetížení, odpor prostředí

5. Kosmické počasí - sluneční aktivita, časová a prostorová variabilita kosmického prostředí

6. Specifika managementu kosmických projektů, zajištění jakosti a spolehlivosti

7. Spolehlivost kosmické techniky, systém standardů ECSS

8. Systémové inženýrství, specifika realizace a dokumentování vývoje a realizace kosmických zařízení

9. Požadavky na realizaci SW pro kosmické projekty, vývojový cyklus HW versus SW

10. Testování a ověřování kosmické techniky dle standardů

11. Pozemní aparatura pro kosmické projekty, zpracování a uchování dat

12. Evropská kosmická agentura, NASA, JAXA. Začlenění průmyslu do kosmického výzkumu.

13. Kosmické stanice, experimenty v mikrogravitaci, pilotované lety

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Fundamentals of Astrodynamics and Applications, D.A.Vallado, 2007, Microcosm Press

2. Spacecraft System Engineering (3rd Edition), 2003, John Wiley & Sons Ltd.

3. The Space Environment: Implications for Spacecraft Design, Alan C. Tribble, 2003 Princeton University press

4. ESA Management Manual, Issue 1.0, October 2000, ESTEC, Netherlands

5. ECSS Standard System, 2009, European Cooperation for Space Standardization, http://www.ecss.nl/

Poznámka:

http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/edu_LeKS.php

Další informace:
http://measure.feld.cvut.cz/groups/lis/edu_LeKS.php
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1287906.html