Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Metody přesných měření elektrických veličin a zpracování výsledků měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP38MPM ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Kvantové etalony elektrického napětí a elektrického odporu a jejich využití v metrologii elektrických veličin. Skupinové etalony a optimální schémata srovnávání jejich členů. Indukční poměrové prvky pro přesná měření a možnosti zlepšování jejich metrologických parametrů. Moderní metody přesných měření aktivních i pasivních elektrických veličin. Vyhodnocování chyb a nejistot měření. Metrologická spolehlivost.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP38MPM

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Boháček, J.: Metrologie. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011.

[2] Boháček, J.: Metrologie elektrických veličin. Vydavatelství ČVUT, 1994.

[3] Chudý, V. - Palenčár, R. - Kureková, E. - Halaj, M.: Meranie technických veličín. Vydavatelstvo STU v Bratislave, 1999.

[4] Rabinovich, S. G.: Measurement Errors and Uncertainties: Theory and Practice. Springer, 2005.

[5] Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008, http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf.

[6] Evaluation of Measurement Data - Supplement 1 to the „ Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement“ - Propagation of Distributions Using a Monte Carlo Method. Joint Committee for Guides in Metrology, 2008,

http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_101_2008_E.pdf.

Poznámka:

doktor.studium

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11528404.html