Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Moderní senzory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B3M38MSE Z,ZK 6 2P+2L
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B3M38MSE je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Antonín Platil
Přednášející:
Michal Janošek, Antonín Platil
Cvičící:
Michal Dressler, David Novotný, Antonín Platil
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Přehled senzorů fyzikálních veličin používaných v průmyslu a výzkumu a metod zpracování signálu.

Požadavky:

žádné

Znalost fyziky a elektrických měření je vítána.

Osnova přednášek:

1. Fyzikální principy senzorů, základní parametry. MEMS.

2. Materiály pro senzory a jejich měření. Modelování a návrh senzorů.

3. Přesné magnetické senzory.

4. Kapacitní senzory.

5. Metody snižování nejistot. Šum a jeho měření.

6. Kalibrace a testování senzorů. Inteligentní senzory.

7. Zpracování informace ze senzorů: korelační metody, PSD, filtrace a fúze dat, tomografické metody.

8. Senzory elektrického proudu

9. Zobrazovací metody v medicíně. Senzory pro lékařskou diagnostiku.

10. Aplikace senzorů v automobilové, letecké a kosmické technice. Navigace.

11. Bezpečnostní aplikace senzorů. Senzory pro virtuální realitu.

12. Senzory pro inteligentní budovy a průmysl.

13. Měření v geofyzice a archeologii

14. Opakování, rezerva

Na přednáškách se řeší vzorové příklady.

Osnova cvičení:

Cvičení mají výhradně laboratorní charakter. Během nich si studenti vyzkouší sestavit pokročilé měřicí obvody pro významné typy senzorů, změřit jejich charakteristiky a spočítat nejistoty měření. Naučí se také ovládat komplikované měřicí přístroje. Měří se následující úlohy:

1. Tlakoměry. Měření průtoku plynů.

2. Měření průtoku kapalin

3. Akcelerometr

4. Korelační měření rychlosti.

5. Magnetické snímače pro automobilní otáčkoměry

6. Senzory pro měření vlhkosti.

7. Polovodičové senzory teploty.

8. Bezkontaktní měření teploty - pyrometrie

9. Chemické senzory

10. AMR senzor magnetického pole.

11. FEM modelování senzoru

12. Měření polohy. Kalibrace ultrazvukového senzoru číslicovým osciloskopem.

13. Modulace a synchronní detekce (měření mech. napětí).

Cíle studia:

Studenti si osvojí pokročilé znalosti o senzorech a metodách zpracování senzorových signálů. Získají zkušenost s měřením fyzikálních veličin pomocí různých druhů senzorů.

Studijní materiály:

[1] Ripka, P., Tipek, A.(ed.): Modern Sensors Handbook , ISTE 2007 (brožovaná verze ve 20 ks v knihovně ČVUT: Master book on sensors editors P. Ripka and A. Tipek,ČVUT/BEN,2003).

[2] Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007 (ke koupi i v knihovně)

[3] Fraden J.: Handbook of Modern Sensors. 5th ed. Springer 2016, ISBN 978-3-319-19302-1

available online (from ČVUT IP address space) on

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1081958

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38MSE
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4673406.html