Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Electronic Measurements

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE8B38EME KZ 4 2P+1L anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět je zaměřen na výklad základních pojmů metrologie a aparátu nejistot měření. Seznamuje studenty se základními

principy i s vybranými pokročilými metodami měření, používanými zejména v elektronice, telekomunikacích a

radiokomunikacích.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Metrologie - věda o měření, obecné a teoretické problémy měření, nejistoty

2.Obecné struktury a principy měřicích přístrojů (analogových, číslicových)

3.Generátory signálů, referenční zdroje, normály (obecně)

4.Pojem linearity v měření, zkreslení

5.Principy měření střední a efektivní hodnoty, detekce špiček

6.Principy AD převodníků, sigma delta, ultrarychlé s elektrooptickým jádrem

7.Dithering, číslicový multimetr s vysokým rozlišením, principy DA převodníků

8.Principy a metodika měření času, frekvence a fáze, princip fázové synchronizace a přímé číslicové syntézy

9.Principy a metodika měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření výkonu

10.Principy a metodika měření elektrického odporu, kapacity a indukčnosti

11.Principy a metodika měření magnetické indukce a intenzity

12.Princip analogového a digitálního osciloskopu, spektrálního analyzátoru a měřicího přijímače, spektrální analyzátory pracující v reálném čase

13.Principy systémů pro automatizované, vícekanálové měření, sběr dat (PC)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] John G. Webster: The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook. CRC Press Inc., 1998

[2] Haasz, Sedláček: Uncertainties in Electrical Measurements, Publishing House of the CTU in Prague, 2004.

[3] Haasz, Sedláček: Electrical Measurements. Publishing House of the CTU in Prague, 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2670606.html