Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diagnostika a testování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD3M38DIT Z,ZK 7 21P+6L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět se zabývá metodami technické diagnostiky a testování, zejména diagnostikou poruch, sledováním provozního stavu zařízení, vibrodiagnostikou a speciálními metodami zpracování signálu v diagnostice, metodami nedestruktivního testování a diagnostikou zařízení s analogovými a číslicovými obvody. Laboratorní cvičení v první části demonstrují funkce vybraných diagnostických nástrojů, v druhé části je řešena samostatná úloha na vybrané téma z oblasti technické diagnostiky a testování.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3M38DIT

Požadavky:

Předpokladem pro úspěšné absolvování tohoto kurzu jsou znalosti metod zpracování signálů v rozsahu základního kurzu, základy lineární algebry, základy analogových a číslicových obvodů. Studijní literatura je z části v angličtině.

Osnova přednášek:

1. Diagnostika, prognostika, FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), FMECA, FMSA

2. Modely poruch, metody detekce a diagnostiky poruch, odolnost vůči poruchám

3. Sledování provozního stavu zařízení, CBM (Condition based Maintenance), PHM Prognostics and Health Management)

4. Vyhodnocování vibrací a hluku, kepstrální, obálková, analýza nestacionárních a stochastických diagnostických signálů, řádová analýza

5. Případové studie: diagnostika hřídelí, převodovek a ložisek, implementace CBM systémů, prognostika pro Life-cycle Management

6. Diagnostika pomocí impulsní a spojité akustické emise

7. Defektoskopie (NDT), detekce a lokalizace, pravděpodobnost detekce (POD)

8. Ultrazvuková defektoskopie, bezdotykové metody (EMAT)

9. Defektoskopie pomocí vířivých proudů, holografické, endoskopické, termovizní a radiografické metody

10. Testování metodami in-circuit, systémy BIST (Built-in Self Test)

11. Metody DfT (Design for Test), in-circuit metody pro analogové komponenty

12. Testování číslicových obvodů, maskování, citlivá cesta, komprese testů

13. Diagnostika metodou „Boundary Scan“, rozhraní JTAG

14. Metody a prostředky produkční diagnostiky elektronických zařízení

Osnova cvičení:

1. Úvod do diagnostiky, organizace a harmonogram cvičení, bezpečnost práce

2. Laboratorní úloha: Senzory pro CBM (Condition based Monitoring)

3. Laboratorní úloha: Vibrodiagnostika hřídele/převodu

4. Laboratorní úloha: Nedestruktivní testování pomocí vířivých proudů

5. Laboratorní úloha: Ultrazvuková defektoskopie

6. Test, zadání samostatných úloh, písemná a ústní prezentace

7. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha

8. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha

9. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha

10. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha

11. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha

12. Projektové laboratorní cvičení: samostatná úloha

13. Prezentace výsledků samostatných úloh, zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] R. Isermann: Fault-Diagnosis Systems, Springer Berlin Heidelberg 2006. ISBN 978-3-540-24112-6

[2] G. Vachtsevanos et al.: Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Engineering Systems, John Wiley & Sons, Inc. 2006. ISBN: 9780471729990

[3] P. J. Shull: Nondestructive Evaluation: Theory, Techniques, and Applications, CRC Press 2002. ISBN: 9780824788728

[4] M. L. Bushnell, V.D. Agrawal: Essentials of Electronic Testing for Digital, Memory, and Mixed-Signal VLSI Circuits, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000.

[5] M. Kreidl, R. Šmíd: Technická diagnostika, BEN Praha 2006.ISBN 80-7300-158-6

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6l

Další informace:
http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A3M38DIT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1230206.html