Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Obvodové techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B38OTE Z,ZK 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Jan Holub (gar.)
Cvičící:
Jan Holub (gar.), Yann Kowalczuk, Josef Vedral
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními typy obvodů a konstrukčních bloků číslicových přístrojů pro měření a generování elektrických signálů. Důraz je kladen na návaznosti jednotlivých obvodů z hlediska přesnosti u analogových resp. analogově-číslicových obvodů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Struktura číslicových měřicích přístrojů a generátorů signálu

2. Přímo vázané zesilovače a útlumové články

3. Izolační a modulační zesilovače

4. Obvody pro převod střední a efektivní hodnoty, detektory špiček

5. Obvody pro kmitočtovou úpravu signálu, oscilátory, směšovače

6. Referenční zdroje napětí a proudu, sinusové a funkční generátory

7. Návrh řetězců a kanálů analogových bloků - úrovně signálu, linearita, rušení

8. Spínací a vazební obvody

9. Časová a amplitudová diskretizace signálu, vzorkovače, chyby

10. Pokročilé analogově-číslicové převodníky

11. Číslicově-analogové převodníky, rekonstrukce signálu

12. Číslicové obvody pro měření kmitočtu a fáze, fázová synchronizace, přímá číslicová syntéza

13. Obvody pro realizaci rozhraní pro připojení ke sběrnicím

14. Návrh analogové a číslicové části z hlediska vlastního vyzařování a odolnosti proti rušení

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení první části semestru budou probíhat na přípravcích, umožňujících studentům pracovat s HW efektivním a zároveň tvůrčím způsobem. Ve druhé části semestru budou laboratorní cvičení řešena formou individuálního projektu, jehož obsahem je návrh a realizace modelu bloku analogového předzpracování signálu a porovnání jeho vlastností s profesionálním výrobkem. Součástí laboratorních cvičení bude samostatný projekt, zakončený prezentací ve skupině. Úspěšná obhajoba bude spolu se dvěma testy podmínkou zápočtu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Stephan, K.: Analog and Mixed-Signal Electronics, 1st Edition. Wiley 2015, ISBN: 978-1-118-78266-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A3-316

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Laboratoř ZS
Út
místnost T2:A3-316
Kowalczuk Y.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř ZS
místnost T2:A3-316
Kowalczuk Y.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř ZS
místnost T2:A4-204
Holub J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost T2:A3-316

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Laboratoř ZS
St
místnost T2:A3-316
Vedral J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř ZS
místnost T2:A3-316
Vedral J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř ZS
místnost T2:A3-316
Kowalczuk Y.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř ZS
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4682406.html