Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Přístrojové systémy letadel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP38PSL ZK 4 2P+2L česky
Garant předmětu:
Jan Roháč
Přednášející:
Jan Roháč
Cvičící:
Jan Roháč
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět studenty seznamuje s aktuální technologií užívanou v letadlových palubních přístrojích, systémech a senzorice pracujících v nízkofrekvenční oblasti a s metodami sloužícími pro základní zpracování systémových dat. Předmět zahrnuje detailní popis přístrojového vybavení letadel a jeho odolnosti na vnější vlivy, popis zdrojů elektrické energie na letadle a výkonové elektrotechniky, rozbor přístrojů a systémů pro měření motorových a aerometrických veličin, a popis prostředků havarijní a provozní diagnostiky. Představuje tak současně používanou technologii a metodiku na letadlech a slouží proto k pochopení základů letadlové techniky. Kurz poskytuje detailní přehled kvantitativních a kvalitativních výzkumných a analytických metod a o jejich integraci do letadlových soustav. Poslední část kurzu se věnuje diskusi nad současnou publikační činností z oblasti letadlové přístrojové techniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přístrojové vybavení letadel, palubní desky. Odolnost proti vnějším vlivům. EMC, přehled typů elektromagnetického rušení a jejich zdrojů v letectví.

2. Letadlové energetické sítě. Zdroje elektrické energie na letadle

3. Definice motorových parametrů vrtulového a proudového. Měření otáček, teplot a tlaků na letadlových motorech, měření krouticího momentu, vibrací a spotřeby paliva.

4. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů. Palivové systémy letadel, měření celkového a kritického množství paliva. Signalizace požáru a námrazy.

5. Měření výšky barometrickou metodou, konstrukce výškoměrů. Mezinárodní standardní atmosféra. Měření úhlu náběhu.

6. Měření vzdušné a vertikální rychlosti, Machova čísla a teploty vnějšího vzduchu. Systémy pro měření aerometrických veličin - postupy výpočtu, používané snímače.

7.-14. Diskuse o publikovaných výzkumných metodách a technikách používaných pro analýzu a zpracování dat.

Osnova cvičení:

Student absolvuje vybraná cvičení, kde se prakticky seznámí s v rámci přednášek diskutovanou látkou. Cvičení budou dále doplněna o prezentace individuálně nastudovaných problémů, které budou v rámci skupiny diskutovány.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

[1] Spitzer C., Ferrell U., Ferrell T. Digital Avionics Handbook, 3rd Edition, CRC Press 2014

[2] Moir I., Seabridge A. Aircraft Systems, Mechanical, Electrical, and Avionics Integration, 3rd Edition, Wiley 2012

[3] Moir I. , Seabridge A., Jukes M. Civil Avionics Systems 2nd Edition , Wiley 2013, ISBN-13: 978-1118341803

Doporučená:

[1] Zhang J., Zhang P. Time Series Analysis Methods and Applications for Flight Data, Springer 2017

[2] Proakis J., Manolakis D. Digital Signal Processing - Principles, Algorithms, and Aplications, 4th Edition, Pearson Education 2007

[3] Diniz P. Adaptive Filtering, Algorithms and Practical Implementation, 3rd Edition, Springer 2008

[4] Simin D. Optimal State Estimation, Wiley 2006

Poznámka:
Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/12/05/p12050204.html
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12050204.html