Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Zpracování a digitalizace analogových signálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M38ASP Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Josef Vedral (gar.), Michal Janošek
Cvičící:
Josef Vedral (gar.), Michal Janošek
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s metodami zpracování a digitalizace spojitých signálů. Důraz je kladen na metody,

umožňující dosažení vysoké přesnosti přenosu a potlačení rušivých signálů. Výuka je podporována počítačovým

návrhem a simulací měřicích obvodů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Operační zesilovače pro úpravu signálů, teorie zpětné vazby

2. Zesilovače napětí, proudu, integrační, nábojové, rozdílové, přístrojové zesilovače

3. Zpracování signálů odporových, kapacitních a induktivních snímačů, synchronní detekce

4. Zpracování signálů odporových, termočlánkových a polovodičových snímačů teploty

5. Metody nelineárního zpracování signálů, komprese a expanze signálu

6. Zpracování neharmonických signálů, převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty

7. Filtrace signálů, analogové a spínané filtry, návrh a užití

8. Spínání a vzorkování analogových signálů, referenční zdroje napětí

9. Digitalizace rychlých signálů, vzorkování, kvantování, paralelní, kaskádní, aproximační A/Č převodníky

10. Digitalizace signálů s vysokou rozlišitelností, integrační a delta sigma A/Č převodníky, rozmítání signálu

11. Spektrální analýza periodických a neperiodických signálů, okénkování

12. Rekonstrukce spojitých signálů, přímá číslicová syntéza

13. Testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti

14. Technika obvodového návrhu A/Č systémů, zemnění, stínění, potlačení šumu

Osnova cvičení:

1. Statické, dynamické a šumové vlastnosti zesilovačů napětí a proudu

2. Zpracování signálů z odporových můstků, přístrojové zesilovače

3. Zpracování signálů z kapacitních snímačů, synchronní detekce

4. Zpracování signálů z odporových a polovodičových snímačů teploty

5. Návrh analogových filtrů DP, HP, PP, PZ, univerzálního filtru

6. Přepínání a vzorkování signálů

7. Logaritmické, exponenciální zesilovače, analogové násobičky

8. Převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty

9. Digitalizace signálů, vzorkování, kvantování, odstup signál šum

10. Rekonstrukce signálů, přímá číslicová syntéza

11. Projekt - zadání typu a parametrů měřicího řetězce

12. Projekt - řešení analogové části měřicího řetězce

13. Projekt - řešení digitalizace signálu

14. Vyhodnocení dosažených výsledků, zápočet

Samostatný projekt v rozsahu 8 hodin.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Vedral, Svatoš: Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice. Česká technika 2018. ISBN: 978-80-01-06424-5

2.Vedral, Svatoš: Analog signal processing and digitization. Česká technika 2010. ISBN:978-80-01-06717-8

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M38ASP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A3-316
Vedral J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Laboratoř ZS
místnost T2:A3-316
Vedral J.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice
Laboratoř ZS
místnost T2:C2-82
Vedral J.
Janošek M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C2-82
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2697806.html