Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Virtuální instrumentace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M38VIN1 Z,ZK 6 2P+2L česky
Garant předmětu:
Antonín Platil
Přednášející:
Antonín Platil, Jaroslav Roztočil
Cvičící:
Jaroslav Roztočil
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou moderních měřicích přístrojů, virtuálních přístrojů (VI) a systémů pro sběr a zpracování dat (DAQ). Seznamuje s principy řešení přístrojů a systémů pro měření v laboratorním a průmyslovém prostředí, vybranými měřicími metodami a standardy pro programování VI a DAQ systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Koncept virtuálních přístrojů. Architektury měřicích přístrojů a systémů pro sběr a zpracování dat.

2. Multifunkční měřicí moduly a digitizéry. Vstupní obvody měřicích přístrojů. Rušení a jeho potlačování.

3. Standardy pro programování systémů sběru dat (IEEE-488.2, SCPI, VPnP, VISA, IVI, PXI, LXI, AXIe).

4. Modulární systémy. Sériová rozhraní. Přístrojové ovladače.

5. Vývojové systémy pro programování virtuálních přístrojů (C/C++, LabVIEW, VEE, Matlab/Simulink). Virtuální přístroje pracující pod RTOS (RTX, LV/LW Real Time).

6. Začlenění VI do počítačové sítě. API pro komunikační protokoly v OS Unix resp. Windows.

7. Vybrané druhy HW. Měření výkonu a spotřeby elektrické energie. Elektronické zátěže, analyzátory výkonu.

8. Generátory analogových, digitálních a speciálních signálů.

9. Digitální osciloskopy a digitizéry. Spektrální a vektorové analyzátory.

10. Synchronní detektory. Vektorvoltmetry, měřiče impedance.

11. Etalonáž elektrických veličin. Etalonáž času.

12. Testování A/D převodníků. Zpracování digitalizovaných signálů v časové a frekvenční oblasti.

13. Synchronizace v rozsáhlých a distribuovaných systémech. Protokoly NTP a PTP.

14. Přenos času pomocí systémů GNSS a prostřednictvím optických vláken.

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení se v první části věnují vývojovým SW prostředkům a standardům, v druhé části je řešena samostatná úloha na vybrané téma z oblasti programování DAQ systémů. Součástí laboratorních cvičení je samostatný projekt, zakončený prezentací a krátkou zprávou. Podmínkou zápočtu je úspěšná obhajoba tohoto projektu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinné:

R. B. Northop, Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC Press 2014. ISBN 978-1466596771

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE3M38VIN1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C4-s150
Platil A.
Roztočil J.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř MS
Út
místnost T2:C4-s150
Roztočil J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Laboratoř MS
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6666206.html