Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Automobilové senzory a sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3M38ASE Z,ZK 6 2P+2L česky
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Jiří Novák, Antonín Platil
Cvičící:
Michal Dressler, Michal Janošek, Pavel Mlejnek, David Novotný, Antonín Platil, Jan Sobotka
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Předmět poskytuje studentům hlubší vhled do funkčních principů pokročilých senzorových systémů v automobilech, metod zpracování signálu v nich a a způsobu jejich využití v subsystémech vozu. Dále se podrobně věnuje vozidlovým distribuovaným systémům pro řízení v reálném čase a metodám jejich testování. Teoretická výuka je doplněna praktickou laboratorní výukou s reálnými prvky (řídicí jednotky, senzory) moderních vozidel.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Distribuované řídicí systémy vozidel, požadavky, struktura, funkce.

2. Senzory autonomních vozidel – přehled, radar

3. Senzory autonomních vozidel - lidar, ultrazvukové senzory, kamery

4. Speciální senzory (senzor deště …)

5. Vozidlové sítě (CAN FD)

6. Vozidlové sítě (LIN, FlexRay)

7. Plánování a rozvrhování komunikace

8. Automotive Ethernet, Audio Video bridging

9. Time Sensitive Networks, AUTOSAR

10. Návrh a testování vozidlových elektronických systémů

11. Model-driven design, Model-based testing.

12. HIL, SIL, metody prioritizace testů

13. Komunikace vozidla s okolím (V2X)

14. Bezpečnostní aspekty komunikačních technologií

Osnova cvičení:

Laboratorní cvičení budou zaměřena na praktické osvojení si teoretických znalostí. Budou vyžadovat domácí přípravu formou samostudia následné zpracování protokolu hodnotícího naměřené či jinak získané výsledky, jejich shodu s teoretickými předpoklady a zdůvodňujícího případné rozdíly.

V rámci laboratorních cvičení budou studenti využívat mikroprocesorové kity s integrovanými senzory a vozidlovými komunikačními rozhraními, řídicí jednotky a senzory vozidel a budou mít možnost práce s reálnými HIL systémy používanými pro integrační testování.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s funkčními principy a způsobem využití pokročilých senzorových systémů v automobilech a naučit je praktické implementaci s tím spojených algoritmů zpracování signálu ze senzorů. Dalším cílem je podrobně vysvětlit funkční principy vozidlových distribuovaných systémů pro řízení v reálném čase a metody jejich návrhu (plánování, rozvrhování). Dalším z cílů je poskytnou přehled metod testování vozidlových distribuovaných systémů, především na úrovni integračního testování.

Studijní materiály:

[1] Ripka, P., Tipek, A.: Modern Sensors Handbook, ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8

[2] Navet, N., Simonot-Lion, F.: Automotive Embedded Systems Handbook, CRC Press 2017, ISBN 0849380278

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38ASE
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A3-325
Novotný D.
Sobotka J.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř DS
místnost T2:A3-325
Mlejnek P.
Sobotka J.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř DS
místnost T2:B3-61
Novotný D.
Sobotka J.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř SZ
místnost T2:B3-61
Mlejnek P.
Sobotka J.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř SZ
St
místnost T2:A3-325
Platil A.
Sobotka J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř DS
místnost T2:B3-61
Platil A.
Sobotka J.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř SZ
místnost T2:B3-61
Platil A.
Sobotka J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř SZ
místnost T2:A3-325
Platil A.
Sobotka J.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř DS
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6658506.html