Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3B38LPE KZ 4 0P+4L česky
Korekvizita:
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Cílem předmětu Laboratoře průmyslové elektroniky je seznámit studenty se základními elektronickými součástkami, od jednoduchých pasivních, přes aktivní až po složitější moduly (např. senzorické, zobrazovací, komunikační). Průvodním prvkem semestru je platforma s 32-bitovým mikrokontrolérem STM32G431 s jádrem ARM Cortex M4, kterou si studenti na začátku sami postaví, průběžně ji používají pro sestavování jednoduchých obvodů a jejich testování, kdy platforma slouží i jako USB osciloskop, voltmetr a generátor. Předmět je vhodný jak pro úplné začátečníky, protože se začíná od jednoduchých zapojení a postupně se přechází ke složitějším komponentům a programování, tak pro studentky a studenty, kteří už mají nějaké zkušenosti a chtějí je prohloubit.

Požadavky:

Chuť a motivace naučit se něco nového. Bude Vám poskytnuto zázemí, materiál, náměty, rady, ale bude na Vás něco vytvořit.

Prerekvizity předmětu - předpokládá se dřívější absolvování předmětů B3B36PRG „Programování v C“ a B3B31EPO „Elektronické prvky a obvody“ nebo ekvivalentních - to prakticky znamená základní teoretická znalost elektroniky a programování mikrokontrolérů v C/C++. Veškeré potřebné věci jsou na cvičeních vysvětleny, takže není třeba se LPE bát ani pokud jste výše uvedené neabsolvovali.

Osnova přednášek:

Těžištěm předmětu je práce v laboratoři, pravidelné přednášky nejsou plánovány, ale naopak se nevylučují mimořádné přednášky na související témata podané externími spolupracovníky z průmyslu.

Osnova cvičení:

Cvičení jsou koncipována tak, aby byla přínosem pro úplnného začátečníka stejně jako pro pokročilého vývojáře a programátora embedded zařízení. Bude možné projít harmonogram připravený pro studenty s minimem praktických zkušeností s elektronikou nebo se větší část semestru věnovat individualně nastaveným projektům (pro zkušené „bastlíře“).

Konkrétní harmonogram semestru - viz Moodle (v přípravě), v případě zájmu o podrobnější informace navštivte informační web předmětu.

V závěrečné fázi semestru (min. 4 týdny) budou všichni studenti pracovat na zvoleném individuálním projektu a tento prezentovat všem ostatním.

Cíle studia:

Hravou formou se seznámit se základními elektronickými obvody, vyzkoušet si programování jednoduchých projektů s mikrokontrolérem, tak aby na konci každý zvládl navrhnout a sestavit svůj vlastní závěrečný projekt.

Studijní materiály:

moodle.fel.cvut.cz

https://embedded.fel.cvut.cz/kurzy/LPE/LPE2023

Poznámka:
Další informace:
https://embedded.fel.cvut.cz/kurzy/LPE/LPE2023
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4681706.html