Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Práce v týmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3MPVT KZ 6 0P+4S česky
Předmět je náhradou za:
Práce v týmu a její organizace (A3M99PTO)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Týmová práce je základem většiny činností, které lidé ve firmách i v osobním životě vykonávají. V tomto předmětu si můžou studenti vyzkoušet, jak v týmu řešit technické zadání, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat a jak řešit problémy například se zpožděním projektu, jak zahrnout do plánu vnější vlivy apod.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Studenti se rozdělí na týmy, které řeší vypsané projekty zaměstnanci fakulty. Práce na projektech je kontrolována jak zadavatelem, tak koordinátory během konzultací. Pro získání zápočtu je nutné splnit cíle projektu, odevzdat požadované výstupy zadavatelem, účastnit se konzultací, odevzdat závěrečnou prezentaci a odprezentovat ji, jako tým.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s řídící částí projektu a chceme, aby si vyzkoušeli na reálném projektu symbiózu odborné a řídící roviny projektu. Studenti by si měli uvědomit, že řídící část, tedy například komunikace se členy týmu, vytváření plánů a dokumentace, či prezentace výsledků v rozumné formě není zbytečná byrokracie ale nedílná součást řešení.

Studijní materiály:

Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2013, ISBN 1935589679, 9781935589679

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3MPVT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4670706.html