Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Práce v týmu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B3MPVT KZ 6 0P+4S česky
Předmět je náhradou za:
Práce v týmu a její organizace (A3M99PTO)
Přednášející:
Tomáš Drábek (gar.), Ondřej Drbohlav, Martin Hlinovský, Pavel Mužák
Cvičící:
Tomáš Drábek (gar.), Ondřej Drbohlav, Martin Hlinovský, Pavel Mužák
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

Týmová práce je základem většiny činností, které lidé ve firmách i v osobním životě vykonávají. V tomto předmětu si můžete vyzkoušet, jak v týmu řešit technické zadání, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat a jak řešit problémy například se zpožděním projektu, jak zahrnout do plánu vnější vlivy apod.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Studenti se rozdělí na týmy, které řeší vypsané projekty zaměstnanci tří kateder. Práce na projektech je kontrolována v polovině semestru prezentací, kde studenti informují o průběžné práci na tématu. Zadavatel tématu tým hodnotí v průběhu řešení projektu, a to zejména za kvalitu zpracování zadání, komunikaci a dokumentaci. Komise hodnotí kvalitu závěrečné prezentace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s řídící částí projektu a chceme, aby si vyzkoušeli na reálném projektu symbiózu odborné a řídící roviny projektu. Studenti by si měli uvědomit, že řídící část, tedy například komunikace se členy týmu, vytváření plánů a dokumentace, či prezentace výsledků v rozumné formě není zbytečná byrokracie ale nedílná součást řešení.

Studijní materiály:

Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2013, ISBN 1935589679, 9781935589679

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=5645
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4670706.html