Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra matematiky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D01AMEA Advanced Mathematics for Engineers with Applications anglicky Předmět je vypsán
D01MSP Advanced course of Mathematical Statistics and Probability anglicky Předmět je vypsán
D01MSP1_EN Advanced course of Mathematical Statistics and Probability I anglicky Předmět je vypsán
101XANM Algoritmy a základy numerické matematiky česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D01MTNS_EN An introduction to the mathematical theory of the Navier-Stokes anglicky ZK 4 2P Předmět je vypsán
D01AER Aplikace evolučních rovnic ve stavebním inženýrství česky Předmět je vypsán
D01ATA Aplikace funkcionální analýzy česky Předmět je vypsán
101YAGM Aplikovaná geometrie
 
česky ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
101APM Aplikovaná matematika česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
D01AMA Aplikovaná matematika česky Předmět je vypsán
D01AP1 Aplikovaná matematika a numerické metody I česky Předmět je vypsán
D01AM1 Aplikovaná matematika I česky Předmět je vypsán
D01AM2 Aplikovaná matematika II česky Předmět je vypsán
D01APL Aplikovaná matematika a numerické metody česky Předmět je vypsán
D01AMN1 Aplikovaná matematika a numerické metody I česky Předmět je vypsán
D01AMN2 Aplikovaná matematika a numerické metody II česky Předmět je vypsán
D01AP2 Aplikovaná matematika a numerické metody II česky Předmět je vypsán
D01AP3 Aplikovaná matematika a numerické metody III česky Předmět je vypsán
101YAST Aplikovaná statistika česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D01APL_EN Applied Mathematics and Numerical Methods anglicky Předmět je vypsán
D01AP1_EN Applied Mathematics and Numerical Methods I anglicky Předmět je vypsán
D01AP2_EN Applied Mathematics and Numerical Methods II anglicky Předmět je vypsán
D01AMN1_EN Applied mathematics and numerical methods I anglicky Předmět je vypsán
D01AMN2_EN Applied mathematics and numerical methods II anglicky Předmět je vypsán
101BPR Bachelor Project
 
anglicky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
101BAPG Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
101BAPT Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
101BAPK Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
101BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
101BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
D01ALM_EN Computer Algebra System Maple anglicky ZK 1P+1S Předmět je vypsán
101CG01 Constructive Geometry anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D01DIG Diferenciální geometrie I česky Předmět je vypsán
D01DIG2 Diferenciální geometrie II
 
česky Předmět není vypsán
D01DDS Diferenciální rovnice a dynamické systémy česky Předmět je vypsán
D01DDS_EN Differential equations and dynamical systems anglicky Předmět je vypsán
101DPP Diploma Project
 
anglicky Z 30 24C Předmět není vypsán
101DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
101DSEM Diplomový seminář
 
česky Z 4 5C Předmět není vypsán
101DISE Diplomový seminář česky Z 4 4C Předmět je vypsán
D01DS_EN Dynamical systems anglicky Předmět je vypsán
D01DS Dynamické systémy česky Předmět je vypsán
D01DYS Dynamické systémy česky Předmět je vypsán
D01ER_EN Evolution Equations anglicky Předmět je vypsán
D01AER_EN Evolution equations with applications in civil engineering anglicky Předmět je vypsán
D01EVP Evoluční problémy česky Předmět je vypsán
D01ER Evoluční rovnice česky Předmět je vypsán
D01MKP_EN Finite Elements method anglicky Předmět je vypsán
D01FRA_EN Fractal sets anglicky Předmět je vypsán
D01FGE Fraktální geometrie česky Předmět je vypsán
D01FRA Fraktální množiny česky Předmět je vypsán
D01PFS_EN Function spaces anglicky Předmět je vypsán
D01FAN_EN Functional analysis anglicky Předmět je vypsán
D01FAN Funkcionální analýza česky Předmět je vypsán
D01GS_EN Geostatistics anglicky Předmět je vypsán
D01GS Geostatistika česky Předmět je vypsán
D01VTV_EN Highly Efficient Methods for Scientific Computing anglicky Předmět je vypsán
101XKSM Kapitoly se současné matematiky česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
101KGSC Konstruktivní geometrie česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
101KG01 Konstruktivní geometrie česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101KOGG Konstruktivní geometrie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101XKGR Konstruktivní geometrie - repetitorium česky Z 0 2C Předmět je vypsán
101XKG1 Konstruktivní geometrie - repetitorium
 
česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět není vypsán
101XKA2 Konstruktivní geometrie - repetitorium A česky Z 0 2C Předmět je vypsán
101YKG Konstruktivní geometrie - výběrová
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101KGA1 Konstruktivní geometrie A česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101KGR Konstruktivní geometrie R česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D01KLE Kvalitativní vlastnosti řešení lineárních eliptických rovnic česky Předmět je vypsán
101XKPA Křivky a plochy ve stavebních aplikacích česky Z 1 2P Z 1 2P Předmět je vypsán
D01MLO_EN Local Optimization Methods anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
101XFG1 Matem. metody ve fyz. geodézii 1 česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
101XFG2 Matem. metody ve fyz. geodézii 2 česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D01MAS Matematická statistika česky Předmět je vypsán
D01MST Matematická statistika česky Předmět je vypsán
D01MS1 Matematická statistika I česky Předmět je vypsán
D01MS2 Matematická statistika II česky Předmět je vypsán
D01MSA2 Matematická statistika II- Analýza časových řad česky Předmět je vypsán
D01MSP1 Matematická statistika a pravděpodobnost I- pokročilý kurs česky Předmět je vypsán
101YMST Matematická statistika pro techniky česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
101MMR Matematické metody v řízení česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
101XFG3 Matematické metody ve fyzikální geodézii 3 česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D01MMPT Matematické modely proudění nestlačitelných tekutin česky Předmět je vypsán
D01MSR Matematické struktury česky Předmět je vypsán
D01MAT Matematika
 
česky Předmět není vypsán
D01MAV Matematika (vybrané statě)
 
česky Předmět není vypsán
101MA1E Matematika 1 česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101MA01 Matematika 1 česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101XM1R Matematika 1 - repetitorium česky Z 0 2C Předmět je vypsán
101XMG1 Matematika 1 - repetitorium G česky Z 0 2C Předmět je vypsán
101M1A Matematika 1A česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
101MA1G Matematika 1G
 
česky Z,ZK 8 3P+3C Předmět není vypsán
101MM1G Matematika 1G česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101MA2E Matematika 2 česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101MA02 Matematika 2 česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101XM2R Matematika 2 - repetitorium česky Z 0 2C Předmět je vypsán
101XMG2 Matematika 2 - repetitorium G česky Z 0 2C Předmět je vypsán
101MA2G Matematika 2G
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
101MM2G Matematika 2G česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101MA3E Matematika 3 česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
101MA03 Matematika 3 česky Z,ZK 6 3P+2C Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
101XM3R Matematika 3 - repetitorium česky Z 0 2C Předmět je vypsán
101XMG3 Matematika 3 - repetitorium G
 
česky Z 0 2C Předmět není vypsán
101M3A Matematika 3A česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
101MA3G Matematika 3G česky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
101MA04 Matematika 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101MA4 Matematika 4
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101YMAV Matematika 4 - výběrová česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101M04B Matematika 4B česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
101MM4G Matematika 4G česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
101M2A Matematika A2 česky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
101MAPS Matematika PS česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
101MAR1 Matematika R1 česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101MAR2 Matematika R2 česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
D01MTS1 Mathematic Statistics 1 anglicky ZK 4 4P Předmět je vypsán
D01MTS2 Mathematic Statistics 2 anglicky Předmět je vypsán
D01MST_EN Mathematical Statistics anglicky Předmět je vypsán
101MTST Mathematical Statistics anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
D01MS1_EN Mathematical Statistics I anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
D01MS2_EN Mathematical Statistics II anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
D01MSA2_EN Mathematical Statistics II - Time Series Analysis anglicky Předmět je vypsán
D01MMPT_EN Mathematical models of flow of incompressible fluids anglicky Předmět je vypsán
101MT01 Mathematics 1 anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101MT02 Mathematics 2 anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
101MT03 Mathematics 3 česky Předmět je vypsán
101MAT4 Mathematics 4 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101MT4B Mathematics 4B anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D01MTN1 Mathematics for Applications+Numerical Methods 1 anglicky Předmět je vypsán
D01MTN2 Mathematics for Applications+Numerical Methods 2 anglicky Předmět je vypsán
101MTD Methods of Time Discretization
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
101MTDE Methods of Time Discretization anglicky ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
D01MKP Metoda konečných prvků česky Předmět je vypsán
101YMCD Metoda časové diskretizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D01MLO Metody lokální optimalizace česky ZK 2P Předmět je vypsán
D01MPM Metody počítačového modelování
 
česky Předmět není vypsán
101MVD Metody vyhodnocování dat
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D01MET_EN Metric spaces and topology anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D01MLP Metrické a lineární prostory česky ZK 4P ZK 4P Předmět je vypsán
D01MET Metrické prostory a topologie česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D01MMPD_EN Modern Methods for solving of Linear Partial Differential Equations of Elliptic Type anglicky Předmět je vypsán
D01MMPD Moderní metody řešení lineárních parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu česky Předmět je vypsán
D01NSM Nestochastické metody kvantifikace nejistoty česky ZK 2P Předmět je vypsán
D01NSM_EN Non-Stochastic Methods for Uncertainty Quantification anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
D01NMA_EN Numerical Computing with Matlab
 
anglicky ZK 2P Předmět není vypsán
101NMT Numerical Methods anglicky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D01NLA_EN Numerical linear algebra anglicky Předmět je vypsán
D01NLA Numerická lineární algebra česky Předmět je vypsán
101NMG Numerická matematika
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
101XNMM Numerická matematika a modelování česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D01NME Numerické metody česky Předmět je vypsán
101YNUM Numerické metody česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D01NUM Numerické metody v nelineární pružnosti
 
česky Předmět není vypsán
D01NMA Numerické výpočty v Matlabu česky ZK 2P Předmět je vypsán
101NRDR Numerické řešení diferenciálních rovnic česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D01OBJ_EN Object-Oriented Programming anglicky Předmět je vypsán
D01OBJ Objektové programování česky Předmět je vypsán
D01ODR Obyčejné a parciální diferenciální rovnice česky Předmět je vypsán
D01ODE Obyčejné diferenciální rovnice česky Předmět je vypsán
D01ODE_EN Ordinary differential equations anglicky Předmět je vypsán
D01PLS_EN Positive linear systems anglicky Předmět je vypsán
D01PLS Pozitivní lineární systémy česky Předmět je vypsán
D01GRA Počítačová grafika
 
česky Předmět není vypsán
101YPZO Počítačové zobrazování objektů česky Z 2 2C Předmět je vypsán
101YPOZ Počítačové zobrazování objektů
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
D01PNM Praktikum numerických metod - MATLAB
 
česky ZK 4P Předmět není vypsán
D01PMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky Předmět je vypsán
101PMSG Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101MPSE Probability and Statistics anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
101MPRS Probability and Statistics anglicky ZK 4 2P+2C ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
101DISZ Projekt česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
101PJS Projekt - statistika česky KZ 5 3C Předmět je vypsán
101PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
D01PFS Prostory funkcí česky Předmět je vypsán
101XPYT Python pro inženýrské výpočty česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D01KLE_EN Qualitative properties of solutions to linear elliptic equations anglicky Předmět je vypsán
D01RNS Regularita slabých řešení Navierových-Stokesových rovnic česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
D01RNS_EN Regularity of weak soutions to the Navier-Stokes equations anglicky ZK 4 2P Předmět je vypsán
D01RS_EN Robust statistics anglicky Předmět je vypsán
D01RS Robustní statistika česky Předmět je vypsán
101XSM2 Seminář k Matematice 2 česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
101XSM3 Seminář k Matematice 3 česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
101XSM4 Seminář k Matematice 4 česky Předmět je vypsán
D01SWZ Softwarové zabezpečení výpočetní techniky
 
česky Předmět není vypsán
101SPS Spolehlivost systémů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
101SPSY Spolehlivost systémů česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
101STAG Statistika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D01SNM_EN Stochastic numerical methods in uncertainy quantification anglicky Předmět je vypsán
101STM Stochastické metody v ŽP česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
101STMZ Stochastické metody v ŽP česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
D01SNM Stochastické numerické metody modelování nejistot česky Předmět je vypsán
D01ALM Systém počítačové algebry Maple česky ZK 1P+1S Předmět je vypsán
D01PSM1 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika česky Předmět je vypsán
D01PSM1_EN Theory of Reliability and Mathematical Statistics česky Předmět je vypsán
D01VMT_EN Variational Methods in the Theory of Elasticity anglicky Předmět je vypsán
D01VMT Variační metody v teorii pružnosti česky Předmět je vypsán
D01EDR Variační metody řešení lineárních eliptických diferenciálních rovnic řádu 2k česky Předmět je vypsán
D01VTP_EN Vector and Tensor Calculus anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
D01VTP Vektorový a tenzorový počet česky ZK 2P+2C ZK 2P+2C Předmět je vypsán
D01VTV Vysoce výkonné metody pro vědecko-technické výpočty česky Předmět je vypsán
101XZDG Základy deskriptivní geometrie česky Z 0 1P+1C Předmět je vypsán
101XZAA Základy informatiky
 
česky Předmět není vypsán
101YFAV Úvod do funkcionální analýzy a variačních metod česky KZ 2 1P+1C KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
D01MTNS Úvod do matematické teorie Navierových-Stokesových rovnic česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11101.html