Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematika 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101MA4 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty oborů KPS a KD s matematickými modely mechanických jevů, které studují v ostatních předmětech, a dále poskytnout studentům matematický aparát, který v ostatních předmětech používají. První část, zabývající se řešením velkých soustav lineárních algebraických rovnic, má studentům doplnit znalosti o soustavách rovnic vzniklých při numerickém řešení úloh metodou konečných prvků a navázat tak na předmět přednášený katedrou stavební mechaniky, dále jsou potom přednášeny matematické modely základních mechanických úloh, jako je ustálené tepelné pole, průhyb membrány, kmitání struny a membrány a rovnice vedení tepla.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

O. Zindulka: Matematika 3, ČVUT, Praha, 2007 (vybrané části)

K. Rektorys: Matematika 43, ČVUT, Praha, 2001 (vybrané části)

M. Fiedler: Speciální matice a jejich použití v numerické matematice, SNTL, Praha, 1981 (vybrané části)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25000805.html