Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matem. metody ve fyz. geodézii 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101XFG1 Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Milan Bořík
Přednášející:
Milan Bořík
Cvičící:
Milan Bořík
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět připravuje studenty na řešení aplikovaných úloh v předmětu Teoretická geodézie příp. Fyzikální geodézie. Seznamuje s numerickým řešením zadaných úloh a zavádí pro studenty oboru Geodézie a kartografie jiné metody.

Požadavky:

Bude z Bílé knihy vyřazen.

Osnova přednášek:

1. Odvození Laplaceovy rovnice pro gravitační potenciál.

2. Řešení Laplaceovy rovnice.

3. Gradient ve sférických souřadnicích.

4. Laplaceův operátor ve sférických souřadnicích.

5. Sférické funkce.

6. Kulové funkce.

7. Stokesovy koeficienty.

8. Stokesův teorém.

9. Řešení 1., 2. a 3. vnější okrajové úlohy teorie potenciálu na jednotkové sféře.

10. Tíhový potenciál.

11. Tíhové zrychlení.

12. Laplaceův operátor v elipsoidálních souřadnicích.

13. Hladinový rotační elipsoid jakožto hladinová plocha normálního tíhového pole Země.

Osnova cvičení:

Bude z Bílé knihy vyřazen.

Cíle studia:

Bude z Bílé knihy vyřazen.

Studijní materiály:

?Heiskanen, W.A., Moritz, H.: Physical geodesy, W. H. Freeman, San Francisco, 1967, 364 s.

?Nádeník, Z.: Kulové funkce pro geodézii, VÚGTK Zdiby, 2008, 130 s.

!Kočandrlová, M.: Geo-matematika II, skripta FSv ČVUT v Praze, 2008, 179 s.

?Zeman, A.: Fyzikální geodézie 10, skripta FSv ČVUT v Praze, 1998, 188 s.

Poznámka:
Další informace:
Bude z Bílé knihy vyřazen.
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2342806.html