Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikovaná statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101YAST Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Daniela Jarušková, Jana Nosková
Přednášející:
Daniela Jarušková
Cvičící:
Daniela Jarušková
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Základní pojmy a terminologie, náhodná veličina, popisné a inferenciální statistiky. Diskrétní a spojitá náhodná proměnná, normální rozdělení, logaritmicko-normální rozdělení. Statistické metody, teorie odhadu, testování hypotéz, jednoduchá lineární regrese.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

1. Rozdíl mezi popisnou a inferenční statistikou.

2. Pravděpodobnost. Podmíněná pravděpodobnost. Nezávislost jevů.

3. Diskrétní náhodné veličiny, jejich rozdělení, střžední hodnota, rozptyl, příklady diskrétních rozdělení.

4. Spojitá rozdělení. Hustota. Distribuční funkce. Kvantily.

5. Normální rozdělení.

6. Logaritmicko-normální rozdělení.

7. Dvourozměrné rozdělení. Marginální rozdělení. Nezávislost. Nekorelovanost.

8. Centrální limitní věta. Rozdělení průměru.

9. Odhad parametrů. Vlastnosti parametrů. Intervaly spolehlivosti.

10. Testování hypotéz. Jedno a dvouvýběrové testy.

11. Lineární regrese. Metoda nejmenších čtverců.

12. Lineární regrese. Odhad parametrů. Predikce.

Osnova cvičení:

1. Popisné statistiky v Excelu.

2. Normální rozdělení v Excelu.

3. Dvouvýběrová analýza.

4. Odhadování parametrů. Intervaly spolehlivosti.

5. Metody Monte Carlo.

Cíle studia:

Student zná pravděpodobnostní modely a statistické metody vyhodnocování dat.

Studijní materiály:

Jarušková D.: Matematická statistika, ČVUT Praha, 1997. Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika 12 - Příklady, ČVUT Praha, 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24501205.html