Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstruktivní geometrie R

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101KGR Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Iva Křivková, Hana Lakomá
Přednášející:
Iva Křivková
Cvičící:
Liya Gaynutdinova, Iva Křivková, Iva Malechová
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Promítání a promítací metody. Axonometrie. Kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, zobrazení těles, kužel, válec, jehlan, hranol, koule. Jednoduché úlohy v axonometrii. Osvětlení těles a skupin těles v axonometrii. Perspektiva. Křivky, parametrický popis. Průvodní trojhran křivky, křivosti. Šroubové plochy. Kvadriky. Plochy ve stavitelství.

Požadavky:

stanoveny na https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/KGR a moodle

Osnova přednášek:

uvedeno na https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/KGR a moodle

Osnova cvičení:

uvedeno na https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/KGR a moodle

Cíle studia:

Student umí používat promítací metody, axonometrii, zobrazit vybraná tělesa a osvětlení. Umí užít perspektivu. Zná pojem křivky, umí vypočítat křivost. Umí klasifikovat kvadratické plochy.

Studijní materiály:

Černý, J.- Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, monografie ČVUT, 2021, ISBN 978-80-01-06049-0

Černý, J.- Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-04920-4

Drábek,K.-Harant,F.-Setzer,O.: Deskriptivní geometrie I,Praha SNTL 1978, ISBN 04-011-78

Linkeová, I.: Constructive Geometry, textbook of FME CTU, 2019, ISBN 978-80-01-05879-4

Medek, V.- Zámožík, J.: Konštruktívna geometria pre technikov, SNTL - Alfa, 1976, ISBN 63-552-76

Poznámka:
Další informace:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/KGR
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-481

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:B-872

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B872
místnost TH:C-223

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
C223
Út
místnost TH:C-217

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2773906.html