Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mathematical Statistics I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01MS1_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Daniela Jarušková
Přednášející:
Daniela Jarušková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Náhodný výběr. Myšlenka statistické inference. Náhodné veličiny a jejich rozdělení. Normální rozdělení. Centrální limitní věta. Vícerozměrné rozdělení. Nezávislost. Nekorelovanost. Teorie odhadu - bodový a intervalový odhad. Testování hypotéz. Pojem testové statistiky a statistické rozhodování. P-hodnota. Jednoduchá lineární regrese - odhad parametrů, testování hypotéz, predikční intervaly, regresní diagnostika. Simulace nezávislých realizací náhodných veličin.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základní myšlenky statistické inference.

2. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti.

3. Diskrétní a spojitá náhodná veličina a její rozdělení.

4. Vícerozměrné rozdělení.

5. Odhad parametrů.

6. Testování hypotéz. Jednovýběrový a dvouvýběrový test.

7. Testy dobré shody.

8. Lineární regrese.

9. Metoda Monte Carlo.

10. Odhady spolehlivosti konstrukce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je seznámit doktorandy, kteří se během studia buď nesetkali s matematickou statistikou nebo jen velmi málo, se základními problémy statistické inference.

Studijní materiály:

Jay Devore: Probability and Statistics for Engineering and the Sciences

Poznámka:

FMI, KD, VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6087706.html