Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Matematická statistika II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01MS2 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Daniela Jarušková
Přednášející:
Daniela Jarušková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Vícerozměrné normální rozdělení. Analýza hlavních komponent. Lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými. Nelineární regrese. Bayesova věta. Bayesovy odhady parametrů rozdělení. Bayesovy odhady v lineární regresi. Časové řady v časové a frekvenční doméně. Kalman-Bucyho filtr.

Požadavky:

Absolvování základního statistického kursu buď během magisterského studia nebo předmětu Matematická statistika 1.

Osnova přednášek:

1.Vícerozměrné normální rozdělení.

2. Analýza hlavních komponent.

3. Lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými.

4. Nelineární regrese.

5. Bayesova věta. Bayesovy odhady parametrů rozdělení. Bayesovy odhady v lineární regresi.

6. Časové řady v časové a frekvenční doméně. Kalman-Bucyho filtr.

Osnova cvičení:

Není cvičení.

Cíle studia:

Získat hlubší znalosti z oblasti matematické statistiky.

Studijní materiály:

D. Jarušková: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT, 2012.

D. Jarušková, M. Hála: Pravděpodobnost a matematická statistika = příklady, skripta ČVUT, 2012.

Kendall’s advanced theory of statistics – Bayesian Inference, Anthony O’Hagan and Jonathan Forster

Materiály na webovské stránce D. Jaruškové.

Poznámka:

FMI, KD, VH, IB

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24433605.html