Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mathematic Statistics 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01MTS1 ZK 4 4P anglicky
Garant předmětu:
Daniela Jarušková
Přednášející:
Daniela Jarušková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Náhodný výběr. Myšlenka statistické inference. Náhodné veličiny a jejich rozdělení. Normální rozdělení. Centrální limitní věta. Vícerozměrné rozdělení. Nezávislost. Nekorelovanost. Teorie odhadu - bodový a intervalový odhad. Testování hypotéz. Pojem testové statistiky a statistické rozhodování. P-hodnota. Jednoduchá lineární regrese - odhad parametrů, testování hypotéz, predikční intervaly, regresní diagnostika. Simulace nezávislých realizací náhodných veličin.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní myšlenky statistické inference.

2. Základní pojmy pravděpodobnosti.¨

3. Diskrétní a spojitá náhodná veličina a její rozdělení.

4. Vícerozměrné rozdělení.

5. Odhad parametrů.

6. Testování hypotéz. Jednovýběrový a dvouvýběrový test.

7. Testy dobré shody.

8. Lineární regrese.

9. Metoda Monte Carlo.

10. Odhady spolehlivosti konstrukcí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních znalostí inferenční statistiky.

Studijní materiály:

Jay L. Devore: Probability and Statistics for Engineering and the Science, Duxbury

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24426805.html