Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematická statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01MST ZK 2P česky
Garant předmětu:
Věra Nosková
Přednášející:
Věra Nosková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Pokročilé metody matematické statistiky, pojmy počtu pravděpodobnosti, diskrétní a spojitá náhodná veličina, vícerozměrná rozdělení a odhady parametrů rozdělení. Seznámení se sekvenčním testováním hypotéz a bayesovskými metodami. Vícerozměrná regrese a testování submodelů. Různé typy spojitých rozdělení, otázky simulace, zvl. metoda inverzní distribuce a zamítací metoda. Vícerozměrné rozdělení. Časové řady, zvl. stacionární časové řady a jejich studium v časové i frekvenční doméně.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

[1]Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT.

[2]Jarušková D., Hála M.: Pravděpodobnost a matematická statistika – příklady, skripta ČVUT.

[3]Wasserman L.: All of Statistics, Springer Texts in Statistics , 2004.

Doporučená literatura.

[4]Hampacher M., Radouch V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet, skripta ČVUT.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24444305.html