Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář k Matematice 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101XSM4 Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Chleboun
Přednášející:
Jan Chleboun
Cvičící:
Jan Chleboun
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Seminář je zaměřen na využití sw Matlab k naprogramování numerických metod, s nimiž se studující setkávají v předmětu 101MA04.

Požadavky:

Aspoň mírný zájem o programování.

Osnova přednášek:

1. Matlab - software a prostředí pro numerické výpočty. Srovnání se systémy počítačové algebry.

2. Matlab - organizace pracovní plochy (okno editoru, pracovní okno, okna pro pomocné informace).

3. Operace s vektory a s maticemi.

4. Jacobiova a Gaussova-Seidelova pro iterační řešení soustav lineárních algebraických rovnic.

5. Metoda SOR a metoda sdružených gradientů. Srovnání všech čtyř metod.

6. Grafické výstupy a jejich detailní úpravy.

7. Ritzova metoda pro 1D okrajové úlohy, část 1 - integrace.

8. Ritzova metoda pro 1D okrajové úlohy - dokončení.

9. Metoda konečných prvků pro 1D okrajové úlohy.

10. Metoda sítí pro 1D okrajové úlohy, Dirichletovy okrajové podmínky.

11. Metoda sítí pro 1D okrajové úlohy, jiné okrajové podmínky.

12. Metoda sítí pro řešení vlnové rovnice s jednou prostorovou proměnnou.

13. Metoda sítí pro řešení rovnice vedení tepla s jednou prostorovou proměnnou.

Osnova cvičení:

Procvičovaná témata sledují sylabus.

Cíle studia:

Seminář 101XSM4 je doplňkem k předmětu 101MA04. Není rozšířením cvičení ve smyslu počítání příkladů stylem

jako na cvičení, nýbrž chce účastníkům přiblížit metody probírané v 101MA04 formou programů vytvořených

v jazyce a prostředí Matlab. Předběžná znalost tohoto softwarového nástroje není nutná, základy se lze naučit

při programování motivačních úloh. Získané dovednosti lze využít v diplomové práci.

Studijní materiály:

[1] D. Majerová: MATLAB, http://uprt.vscht.cz/majerova/matlab/

[2] J. Novák, I. Pultarová, P. Novák: Základy informatiky - Počítačové modelování v MATLABu. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.

[3] J. Zelinka, J. Koláček: Jak pracovat s MATLABem, http://www.math.muni.cz/~kolacek/vyuka/vypsyst/navod.pdf

[4] Systém nápovědy integrovaný do prostředí Matlab.

Poznámka:
Další informace:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/volitelne/zs/#XSM4
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1828106.html