Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematika R2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101MAR2 Z,ZK 6 2P+3C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 101MAR2 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 101MAR1
Předmět 101MAR2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 101MAR1
Úspěšná klasifikace předmětu 101MAR2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 132PRUR
Garant předmětu:
Ivana Pultarová
Přednášející:
Petr Mayer, Ivana Pultarová
Cvičící:
Yuliya Namlyeyeva, Ivana Pultarová
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Neurčité integrály: metoda per partes, substituce. Výpočet neurčitého integrálu racionálních funkcí. Vybrané speciální substituce. Určité integrály: Newtonův-Leibnizův vzorec, výpočet. Nevlastní integrály. Aplikace určitého integrálu. Funkce více proměnných, parciální derivace. Derivace v orientovaném směru, totální diferenciál. Tečna křivky v rovině, tečná rovina plochy v prostoru. Lokální extrémy funkce dvou proměnných. Vázané extrémy, globální extrémy funkce dvou proměnných. Popisná statistika. Metoda nejmenších čtverců.

Požadavky:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MAR2/

Osnova přednášek:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MAR2/

Osnova cvičení:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MAR2/

Cíle studia:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MAR2/

Studijní materiály:

!Bubeník, F.: Matematika 2. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03535-2.

!Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2. Sbírka příkladů. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03537-9.

!Jarušková, D.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04829-0.

?Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.

?Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4.

?Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.

Poznámka:
Další informace:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MAR2/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-369

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B369
St
Čt

místnost TH:B-481

10:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-585

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B585

místnost TH:C-204

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C204
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2773806.html