Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikovaná matematika a numerické metody I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01AP1 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Petr Mayer
Přednášející:
Petr Mayer
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základní problematikou numerické matematiky. Tematické okruhy jsou:

•Soustavy lineárních rovnic. Přímé i základní iterační metody.

•Řešení nelineárních rovnic a jejich soustav

•Řešení problému vlastních čísel

•Aproximace funkcí

•Numerická kvadratura

•Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•A. Ralston : Základy numerické matematiky

•W. Cheney, D. Kincaid : Numerical Mathematics and Computing

Doporučená literatura:

•G. H. Golub, C. F. Van Loan : Matrix Computation

Poznámka:

FMI, KD, PS,MSI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24433205.html