Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematická statistika a pravděpodobnost I- pokročilý kurs

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01MSP1 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Daniela Jarušková
Přednášející:
Daniela Jarušková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Rozdělení příbuzná s normálními (chí-kvadrát, t-rozdělení). Vícerozměrné normální rozdělení a odhady jeho parametrů. Teorie odhadů – metoda maximální věrohodnosti a metoda momentů. Bayesovy odhady. Metoda hlavních komponent. Lineární regrese s více vysvětlujícími parametry. Nelineární regrese. Lineární a nelineární model v rámci bayesovského odhadování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Jiří Anděl: Matematická statistika, SNTL 1985.

Daniela Jarušková: Matematická statistika, skripta ČVUT, 2011.

Anthony OHagan, Jonathan Forster: Kendall ´s advanced theory of statistics – Bayesian inference, Oxford University Press 1994

Poznámka:

MSI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6259706.html