Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikovaná matematika a numerické metody II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01AMN2 ZK česky
Garant předmětu:
Petr Mayer
Přednášející:
Petr Mayer
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět navazuje na Aplikovaná matematika a numerické metody I, cílem je zvládnout metody řešení parciálních diferenciálních rovnic. Řešeny budou jak úlohy eliptické, tak parabolické. Menší pozornost pak bude věnována hyperbolickým problémům. Rovněž budou řešeny otázky efektivního předpodmínění vznikajících soustav lineárních soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

A. Ralston: Základy numerické matematiky, Academia, Praha 1973

W. Cheney, D. Kincaid: Numerical Mathematics and Computing, Thomson Learning, 2004

G. H. Golub, C. F. Van Loan: Matrix Computation, Johns Hopkins University Press, 2013

G. I. Marčuk: Metody numerické matematiky, Academia, 1987

Doporučená literatura:

A. Hohmann, P. Deufelhard : Numerical Analysis in Modern Scientific Computing, Springer, 2003

Poznámka:

MSI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6262406.html