Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mathematic Statistics 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01MTS2 ZK 4 4P anglicky
Garant předmětu:
Daniela Jarušková
Přednášející:
Daniela Jarušková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Vícerozměrné normální rozdělení. Metoda hlavních komponent. Lineární regrese. Nelineární regrese. Bayesova věta. Bayesovské odhady. Časové řady. Kalman-Bucy filter.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Závislost a nezávislost náhodných veličin.

2. Kontingenční tabulky.

3. Lineární model.

4. Analýza rozptylu.

5. Korelační analýza.

6. Analýza hlavních komponent.

7. Logistická regrese.

8. Časové řady.

9. Fourierova analýza časových řad.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pokročilejší metody matematické statistiky

Studijní materiály:

Jay L. Devore: Probability and Statistics for Engineering and the Sciences

Duxbury

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24426905.html