Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematika PS

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101MAPS Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jana Nosková
Přednášející:
Jana Nosková
Cvičící:
Jana Nosková
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Věnuje se základním i pokročilejším statistickým a pravděpodobnostním metodám popisu a analýzy dat, jakož i testování hypotéz a regresním funkcím.

Požadavky:

Nejsou.

Osnova přednášek:

1. Popisná statistika, míry polohy a rozptýlení, empirická distribuční funkce.

2. Náhodný výběr prostý a uspořádaný.

3. Normálně rozdělená náhodná veličina.

4. Korelace, Pearsonův a Spearmanův výběrový korelační koeficient.

5. Princip testování statistických hypotéz.

6. Jednovýběrové testy (t-test, F-test, znaménkový test, Wilcoxonův test).

7. Dvouvýběrové testy (dvouvýběrový t-test a Wilcoxonův test, Kolmogorovův-Smirnovův test).

8. Lineární regrese a metoda nejmenších čtverců.

9. Robustní odhad polohy a rozptýlení.

10. Robustní odhady v lineární regresi 1 (Huberův a Tukeyův odhad).

11. Robustní odhady v lineární regresi 2 (LMS a LTS odhad).

12. Klasická statistika v R-projektu.

13. Robustní statistika v R-projektu.

Osnova cvičení:

Na cvičení se procvičuje látka probraná na přednášce, tj. dle harmonogramu přednášky.

Cíle studia:

Seznámit studující se statistickými a pravděpodobnostními metodami vyhodnocování dat.

Studijní materiály:

!Jarušková D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN: 978-80-01-04829-0.

!Anděl J.: Statistické metody, Matfyzpress, MFF UK, Praha, 5. vydání, 2019, ISBN 978-80-7378-381-5

?Zvára K., Štěpán J.: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, MFF UK, Praha, 6. vydání, 2019, ISBN 978-80-7378-388-4.

?Wasserman L.: All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. Springer Texts in Statistics, Corr. 2nd printing, Springer, New York, 2010, ISBN 9781441923226

:online https://cmp.felk.cvut.cz/~navara/stat/PMS_ebook.pdf , Navara M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. FEL ČVUT, Praha, 2020

Poznámka:
Další informace:
Připravuje se.
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-215

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215
místnost TH:B-581

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B581
místnost TH:B-581

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B581
St
místnost TH:B-375

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
místnost TH:B-375

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6877806.html