Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Robustní statistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01RS ZK 1P+1S česky
Garant předmětu:
Jana Nosková
Přednášející:
Jana Nosková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Robustní statistika je soubor statistických metod, které nejsou citlivé k malým odchylkám od ideálních předpokladů, za kterých byly tyto metody odvozeny. Robustní statistika se sice již stala součástí hlavního proudu, je implementována i ve většině statistických softwarů, přesto je určitou nadstavbou nad klasickými metodami.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ricardo A. Maronna, R. Douglas Martin, Victor J. Yohai, Matías Salibián-Barrera, Robust Statistics: Theory and Methods (with R), 2nd Edition

ISBN: 978-1-119-21466-3 October 2018 464 Pages

Jureckova,J. (2001) Robustni statisticke metody, Karolinum Praha

Rousseeuw,P.J., Leroy,A. (1987) Robust Regression and Outlier Detection. Wiley, New York

Huber,P.J. (1981) Robust Statistics.Wiley,New York

Hampel,F.R.,Ronchetti, E.M.,Rousseeuw, P.J.,Stahel,W.A. (1986) Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions. Wiley,New York

Dodge,Y., Jureckova,J. (2000) Adaptive Regression. Springer, New York

Poznámka:

MSI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6262806.html