Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101MA02 Z,ZK 6 2P+3C česky
Vztahy:
Předmět 101MA02 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 101MA01
Podmínkou zápisu na předmět 101MA02 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 101MA01
Úspěšná klasifikace předmětu 101MA02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 101MA03
Zápis předmětu 101MA02 musí předcházet zapisu předmětu 101MA03 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Úspěšná klasifikace předmětu 101MA02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 132PRPE
Zápis předmětu 101MA02 musí předcházet zapisu předmětu 132PRPE v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Úspěšná klasifikace předmětu 101MA02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 101MA3E
Úspěšná klasifikace předmětu 101MA02 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 132PRE
Garant předmětu:
Ivana Pultarová
Přednášející:
Michal Beneš, Aleš Nekvinda, Ivana Pultarová, Miloslav Vlasák
Cvičící:
Michal Beneš, Milan Bořík, František Bubeník, Jana Čápová, Iva Křivková, Hana Lakomá, Jan Lamač, Aleš Nekvinda, Ivana Pultarová, Monika Rencová, Iva Slámová, Martin Soukenka, Miloslav Vlasák
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Kurz integrálního počtu funkcí jedné proměnné, diferenciálního počtu funkcí více proměnných a řešení základních typů obyčejných diferenciálních rovnic.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních. Získání dostatečného počtu bodů z průběžných testů. Složení zkoušky.

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2SI/

Osnova přednášek:

1. Základní metody výpočtu neurčitého integrálu: metoda per partes, substituce.

2. Integrování racionální funkce (s imaginárními kořeny jmenovatele násobnosti nejvýše jedna).

3. Vybrané speciální substituce.

4. Základní metody výpočtu určitého integrálu: Newtonův-Leibnizův vzorec, metoda per partes, substituce.

5. Konvergence a divergence nevlastního integrálu, výpočet nevlastního integrálu.

6. Aplikace: obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa, délka grafu funkce, statické momenty a těžiště rovinného obrazce.

7. Určování definičního oboru funkce a pro funkci dvou proměnných také vrstevnic a grafu. Výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů).

8. Derivace v orientovaném směru, výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů). Totální diferenciál. Derivace (parciální derivace) implicitně definované funkce.

9. Sestavení rovnice tečny a normály rovinné křivky a tečné roviny a normály (prostorové) plochy.

10. Extrémy funkce: lokální, lokální vzhledem k množině.

11. Extrémy funkce: globální na množině.

12. Řešení diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy): se separovanými proměnnými, homogenních.

13. Řešení diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy): lineárních 1. řádu (variace konstanty), exaktních.

Osnova cvičení:

Cvičení obsahem následují přednášky.

Cíle studia:

Zvýšit kompetence studentů v integrálním počtu, v diferenciálním počtu funkcí více proměnných a v obyčejných diferenciálních rovnicích.

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2SI/

Studijní materiály:

Bubeník, F.: Matematika 2. Skriptum ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03535-2.

Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2. Sbírka příkladů. Skriptum ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03537-9.

Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.

Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4.

Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.

Landau, E.: Differential and Integral Calculus. American Mathematical Society, 2001, ISBN 0-8218-2830-4.

Poznámka:
Další informace:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2SI/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-280

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
místnost TH:B-978

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
St
Čt
místnost TH:B-975

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B975

místnost TH:B-374

12:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-378

12:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-286

10:00–11:50
(přednášková par. 3)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
Čt
místnost TH:B-876

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 307)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-685

14:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:B-874

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 306)

Thákurova 7 (budova FSv)
B874
místnost TH:B-976

14:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-873

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 305)

Thákurova 7 (budova FSv)
B873
místnost TH:C-221

12:00–13:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
místnost TH:B-375

14:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
místnost TH:B-471

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 304)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-374

14:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-685

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 303)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:B-979

14:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-280

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280

místnost TH:B-979

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-974

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B974
místnost TH:B-369

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
místnost TH:B-873

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B873
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2335106.html