Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Matematika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
101MA02 Z,ZK 6 2P+3C česky
Korekvizita:
Matematika 1 (101MA01)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Matematika 1 (101MA01)
Garant předmětu:
Ivana Pultarová
Přednášející:
Aleš Nekvinda, Ivana Pultarová, Zdeněk Skalák, Miloslav Vlasák, Ondřej Zindulka
Cvičící:
František Bubeník, Jana Čápová, Iva Křivková, Petr Kučera, Hana Lakomá, Jan Lamač, Yuliya Namlyeyeva, Ivana Pultarová, Monika Rencová, Zdeněk Skalák, Iva Slámová, Martin Soukenka, Miloslav Vlasák, Ondřej Zindulka
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Kurz integrálního počtu funkcí jedné proměnné, diferenciálního počtu funkcí více proměnných a řešení základních typů obyčejných diferenciálních rovnic.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních. Získání dostatečného počtu bodů z průběžných testů. Složení zkoušky.

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2SI/

Osnova přednášek:

1. Základní metody výpočtu neurčitého integrálu: metoda per partes, substituce.

2. Integrování racionální funkce (s imaginárními kořeny jmenovatele násobnosti nejvýše jedna).

3. Vybrané speciální substituce.

4. Základní metody výpočtu určitého integrálu: Newtonův-Leibnizův vzorec, metoda per partes, substituce.

5. Konvergence a divergence nevlastního integrálu, výpočet nevlastního integrálu.

6. Aplikace: obsah rovinného obrazce, objem rotačního tělesa, délka grafu funkce, statické momenty a těžiště rovinného obrazce.

7. Určování definičního oboru funkce a pro funkci dvou proměnných také vrstevnic a grafu. Výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů).

8. Derivace v orientovaném směru, výpočet parciálních derivací (i vyšších řádů). Totální diferenciál. Derivace (parciální derivace) implicitně definované funkce.

9. Sestavení rovnice tečny a normály rovinné křivky a tečné roviny a normály (prostorové) plochy.

10. Extrémy funkce: lokální, lokální vzhledem k množině.

11. Extrémy funkce: globální na množině.

12. Řešení diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy): se separovanými proměnnými, homogenních.

13. Řešení diferenciálních rovnic (též Cauchyovy úlohy): lineárních 1. řádu (variace konstanty), exaktních.

Osnova cvičení:

Cvičení obsahem následují přednášky.

Cíle studia:

Zvýšit kompetence studentů v integrálním počtu, v diferenciálním počtu funkcí více proměnných a v obyčejných diferenciálních rovnicích.

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2SI/

Studijní materiály:

Bubeník, F.: Matematika 2. Skriptum ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03535-2.

Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 2. Sbírka příkladů. Skriptum ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03537-9.

Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.

Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4.

Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.

Landau, E.: Differential and Integral Calculus. American Mathematical Society, 2001, ISBN 0-8218-2830-4.

Poznámka:
Další informace:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/ls/MA2SI/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-s134

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As134
Čt
místnost TH:B-476

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B476
místnost TH:B-480

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
místnost TH:B-374

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374

místnost TH:B-873

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B873
místnost TH:B-872

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B872
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-374

09:00–11:50
(přednášková par. 4
paralelka 401)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-375

09:00–11:50
(přednášková par. 4
paralelka 402)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
místnost TH:B-369

09:00–11:50
(přednášková par. 4
paralelka 403)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
místnost TH:B-476

09:00–11:50
(přednášková par. 4
paralelka 404)

Thákurova 7 (budova FSv)
B476
St
místnost TH:B-286

12:00–13:50
(přednášková par. 3)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
Čt
místnost TH:B-979

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 305)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-375

14:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
místnost TH:B-280

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B280
místnost TH:B-976

14:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-374

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 301)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-374

14:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-375

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 302)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
místnost TH:B-480

14:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
místnost TH:B-685

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 303)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:B-979

14:00–16:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-471

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 304)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-874

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 306)

Thákurova 7 (budova FSv)
B874
místnost TH:B-876

08:00–10:50
(přednášková par. 3
paralelka 307)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:C-221

09:00–10:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
místnost TH:C-217

09:00–10:50
(přednášková par. 4)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217

místnost TH:B-874

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B874
místnost TH:B-974

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B974
místnost TH:B-480

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B480
místnost TH:B-369

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
místnost TH:B-978

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B978
místnost TH:B-979

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B979
místnost TH:B-873

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B873
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2335106.html