Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná matematika a numerické metody I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01AMN1 ZK česky
Garant předmětu:
Petr Mayer
Přednášející:
Petr Mayer
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem je seznámit studenty se základní problematikou numerické matematiky. Tématické okruhy jsou:

Soustavy lineárních rovnic. Přímé i základní iterační metody.

Řešení nelineárních rovnic a jejich soustav

Řešení problému vlastních čísel

Aproximace funkcí

Numerická kvadratura

Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic s počátečními a okrajovými podmínkami.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

A. Ralston: Základy numerické matematiky, Academia, Praha 1973

W. Cheney, D. Kincaid: Numerical Mathematics and Computing, Thomson Learning, 2004

G. H. Golub, C. F. Van Loan:, Matrix Computation, Johns Hopkins University Press, 2013

Doporučená literatura:

A. Hohmann, P. Deufelhard: Numerical Analysis in Modern Scientific Computing, Springer, 2003

Poznámka:

MSI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6262306.html