Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerické výpočty v Matlabu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D01NMA ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jan Chleboun
Přednášející:
Jan Chleboun
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními možnostmi, které pro usnadnění numericky zaměřené práce nabízí prostředí a jazyk Matlab. Účastníci získají osobní zkušenost prostřednictvím řady ukázek a samostatnou prací na seminárním úkolu.

Obsah:

Interaktivní prostředí sw Matlab, systém „toolboxů“. Elementární vlastnosti jazyka Matlab, vektory, matice, struktury, typy proměnných a funkcí. Orientace na uživatelský přístup a vědecko-technické výpočty. Vytváření a vlastnosti M-souborů. Numerické iterační algoritmy pro řešení nelineárních rovnic a soustav lineárních rovnic. Aproximace a interpolace. Metoda nejmenších čtverců a minimalizace funkcí více proměnných. Numerická integrace. Grafické vstupy a výstupy. Symbolické operace. Seznámení se z některými z aplikačních rozšíření, např. Partial Differential Equation Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

Systém nápovědy, jenž je integrální součástí sw Matlab (anglicky).

J. Koláček, K. Konečná: Jak pracovat s MATLABem, Masarykova univerzita, Brno, 2017,

https://www.fce.vutbr.cz/MAT/konecna.k/vyuka/MUNI/VMS/Navod_MATLAB.pdf

T. Kozubek a kol.: Lineární algebra s Matlabem, VŠB-TU Ostrava a ZUČ v Plzni, 2012, http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/linearni_algebra_s_matlabem.pdf

Doporučená:

J. Novák, I. Pultarová, P. Novák: Základy informatiky – počítačové modelování v MATLABU. Česká technika - nakladatelství ČVUT (CTN), Praha, 2005.

Poznámka:

MSI

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6262006.html