Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra mechaniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
1322C09 2C9 Design for Seismic and Climate changes
 
anglicky Předmět není vypsán
132ABP Advanced Bachelor Project anglicky Předmět není vypsán
132ABM Advanced Bachelor Project anglicky Předmět není vypsán
132AMP Advanced Master Project anglicky Z 21 15C Z 21 15C Předmět je vypsán
D32PNM_EN Advanced Numerical Methods in Coupled Multiphysics Problems anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
D32ANM Advanced Numerical Methods in Coupled Multiphysics Problems anglicky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
D32AFE Advanced finite element analysis of solids
 
anglicky ZK 2P+1C Předmět je vypsán
D32AFEA Advanced finite element analysis of solids
 
anglicky ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
D32DIC_EN Algorithms and Use of Digital Image Correlation in Experimental Mechanics anglicky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
D32KOM Algoritmy a využití korelace digitálního obrazu v experimentální mechanice česky Předmět je vypsán
D32RAM Analýza a řízení rizika česky Předmět je vypsán
132ANKC Analýza konstrukcí česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132BPRO Bachelor Project anglicky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
132BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
132BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
132BAPK Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
132BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
132XBBI Biomechanika a biomateriálové inž.
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D32PRPM_EN Deformation and Failure of Materials
 
anglicky ZK 2P Předmět není vypsán
D32PRE_EN Deformation and Failure of Materials anglicky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
D32DIA Diagnostika konstrukcí česky ZK 2P Předmět je vypsán
132DKBU Diagnostika konstrukcí a budov česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
132YDSK Diagnostika stavebních konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132DPP Diploma Project anglicky Z 30 24C Předmět je vypsán
132DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
132DSEM Diplomový seminář
 
česky Z 4 5C Předmět není vypsán
132DISE Diplomový seminář česky Z 4 4C Předmět je vypsán
132DISM Diplomový seminář
 
česky Z 5 4C Předmět není vypsán
132DS01 Dynamics of Structures anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D32DSK_EN Dynamics of Structures anglicky Předmět je vypsán
132YDDS Dynamika dopravních staveb česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132DYKC Dynamika konstrukcí budov česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
D32DSK Dynamika stavebních konstrukcí česky Předmět je vypsán
132DY01 Dynamika stavebních konstrukcí 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132DY02 Dynamika stavebních konstrukcí 2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
132EXAN Experimental Analysis anglicky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
D32EX1_EN Experimental Analysis of Structures I anglicky Předmět je vypsán
D32EX2_EN Experimental Analysis of Structures II anglicky Předmět je vypsán
132XA3D Experimentální a numerická analýza 3D tištěných vzorků česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
132EADC Experimentální analýza a diagnostika C česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
132EADK Experimentální analýza a diagnostika K česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
132EANK Experimentální analýza a diagnostika K česky KZ 4 1P+2C Předmět je vypsán
D32EX1 Experimentální analýza konstrukcí I česky ZK 2P Předmět je vypsán
D32EX2 Experimentální analýza konstrukcí II česky ZK 2P Předmět je vypsán
132DISS Final Project/Dissertation
 
anglicky NIC 21 2C Předmět není vypsán
132DISA Final Project/Dissertation anglicky Z 21 2C Předmět je vypsán
132XGPM Grafické programování měřících metod
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
132HCC History of Construction and Conservation anglicky ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
132IDIA Inspection and Diagnostics anglicky ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
132IPR Integrated Project anglicky ZK 9 12C Předmět je vypsán
132KMAT Kompozitní materiály česky Předmět není vypsán
132XDEM Korelace digitálního obrazu v exp. mechanice česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D32MMG1_EN Measurement and Modelling of Geotechnical Structures I anglicky Předmět je vypsán
D32MMG2_EN Measurement and Modelling of Geotechnical Structures II anglicky Předmět je vypsán
D32MEC_EN Mechanics of Composite Materials anglicky Předmět je vypsán
D32MEK Mechanika kontinua
 
česky Předmět není vypsán
D32MEC Mechanika složených materiálů česky Předmět je vypsán
D32MOP Metoda okrajových (hran.) prvků v inž.praxi
 
česky Předmět není vypsán
D32MPM Metody počítačového modelování
 
česky Předmět není vypsán
D32MPO_EN Micromechanics and Microstructure Characterization of Materials anglicky Předmět je vypsán
D32MH1_EN Micromechanics of Heterogeneous Materials I (Analytical Methods) anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
D32MH2_EN Micromechanics of Heterogeneous Materials II (Numerical Methods) anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
132MAC Microscopy and Phase Analysis of Construction Mat. anglicky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132MACM Microscopy and Phase Analysis of Construction Mat.
 
anglicky Z,ZK 2 1P+1C Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
D32MFA_EN Microscopy and Phase Analysis of Construction Materials anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
132XMMM Mikromechanika a popis mikrostruktury materilálů česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D32MPO Mikromechanika a popis mikrostruktury materiálů česky ZK 2P Předmět je vypsán
132XMCK Mikromechanika cementových kompozitů česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
132YMCK Mikromechanika cementových kompozitů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D32MH1 Mikromechanika heterogenních materiálů (analytické metody) česky ZK 4P Předmět je vypsán
D32MH2 Mikromechanika heterogenních materiálů II (numerické metody) česky ZK 2P Předmět je vypsán
D32MFA Mikroskopická a fázová analýza stavebních materiálů česky ZK 2P ZK 2P Předmět je vypsán
132MKOM Modelování kompozitních materiálů
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
132MPV Modelování konstrukcí při požáru a výbuchu česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
132MMO Modern Methods of Optimization anglicky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YMMO Moderní metody optimalizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D32MMG1 Měření a modelování geotechnických úloh I česky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
D32MMG2 Měření a modelování geotechnických úloh II česky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
132YNAK Nelineární analýza materiálů a konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132NAST Numerical Analysis of Structures anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D32NU1_EN Numerical Methods in Mechanics I anglicky Předmět je vypsán
D32NU2_EN Numerical Methods in Mechanics II anglicky Předmět je vypsán
132NAK Numerická analýza konstrukcí česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132YNA2 Numerická analýza konstrukcí 2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
132NTP2 Numerická analýza transportních procesů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
132YNAT Numerická analýza transportních procesů
 
česky Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
D32NU1 Numerické metody mechaniky I česky ZK 2P Předmět je vypsán
D32NU2 Numerické metody mechaniky II česky ZK 2P Předmět je vypsán
132YNMI Numerické metody v inž. úlohách česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D32OPT Optimalizace stavebních konstrukcí a výpočetních modelů česky Předmět je vypsán
D32OPT_EN Optimalization of Structures and Numerical Models anglicky Předmět je vypsán
D32PNM Pokročilé numerické metody ve sdružených multifyzikálních problémech česky ZK 2P Předmět je vypsán
132XPM2 Program. Inženýrských výp. v MATLABu česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
132YPV1 Programování inžen. výpočtů v C++ 1 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132XPV1 Programování inžen. výpočtů v C++ 1 česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
132XPV2 Programování inžen. výpočtů v C++ 2 česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
132XPM1 Programování. inž. výpočtů v MATLABu 1 česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
132P03C Projekt 3C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
132P04C Projekt 4C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
132YKPJ Projekt K česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
D32PRU Pružnoplastická analýza a únosnost
 
česky Předmět není vypsán
132PRE Pružnost a pevnost česky Z,ZK 6 3P+2C Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
132PRUR Pružnost a pevnost česky Z,ZK 6 3P+2C Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
132PRPE Pružnost a pevnost česky Z,ZK 6 3P+2C Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
132XPPR Pružnost a pevnost - repetitorium česky Z 0 2C Předmět je vypsán
132PRA Pružnost a pevnost A česky Z,ZK 4 1P+2C Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
D32PRE Přetváření a porušování materiálů česky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
132YPRP Přetváření a porušování materiálů
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
D32PRPM Přetváření a porušování materiálů
 
česky ZK 2P Předmět není vypsán
132PRPM Přetváření a porušování materiálů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132RST Repairing and Strengthening Techniques anglicky ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
132RCM Restoration and Conservation of Materials anglicky ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
D32RAM_EN Risk Analysis and Management anglicky Předmět je vypsán
D32TWPE Scientific Writing and Publishing in English anglicky ZK 1P+1C ZK 1P+1C Předmět je vypsán
132SBSD Seismic Behaviour and Structural Dynamics anglicky ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
132YSEI Seizmické inženýrství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YSSK Spolehlivost stavebních konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YSAK Stabilitní a pružnoplastická anal. konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YSHK Statika a rekonstrukce histor. konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YKPA Statika v architektuře
 
česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132SME1 Stavební mechanika 1 česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
132SM01 Stavební mechanika 1 česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
132XSR1 Stavební mechanika 1 - repetitorium česky Z 0 2C Z 0 2C Předmět je vypsán
132SMA1 Stavební mechanika 1A česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132SME2 Stavební mechanika 2 česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
132SM02 Stavební mechanika 2 česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
132XSR2 Stavební mechanika 2 - repetitorium česky Z 0 2C Předmět je vypsán
132SMA2 Stavební mechanika 2A česky Z,ZK 4 1P+2C Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
132SM3 Stavební mechanika 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132SME3 Stavební mechanika 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132XSR3 Stavební mechanika 3 - repetitorium česky Z 0 1P+1C Předmět je vypsán
132SMR1 Stavební mechanika R1 česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132SMR2 Stavební mechanika R2 česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
132STA Structural Analysis anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132SAT Structural Analysis Techniques anglicky ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
132SDP3 Structural Design Project 3 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
132SDP4 Structural Design Project 4 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
132ST01 Structural Mechanics 1 anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
132ST02 Structural Mechanics 2 anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
132SM3E Structural Mechanics 3 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D32SWP Technical Writing and Publishing in English
 
anglicky Předmět není vypsán
D32TDP Technická diagnostika památek česky ZK 1P+1S Předmět je vypsán
D32TEM_EN Tensor Mechanics anglicky Předmět je vypsán
D32TEM Tenzorová mechanika česky ZK 1P+1S Předmět je vypsán
D32TES Teorie spolehlivosti česky ZK 2P Předmět je vypsán
132TELA Theory of Elasticity anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D32TES_EN Theory of Reliability anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
D32TJ1 Transportní jevy v materiálech I
 
česky Předmět není vypsán
D32TJ2 Transportní jevy v materiálech II
 
česky Předmět není vypsán
D32TPM Transportní procesy v materiálech
 
česky Předmět není vypsán
132UPM Univerzální principy mechaniky
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
132YUPM Univerzální principy mechaniky česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
132VPCM Variational Principles in Continuum and Structural Mechanics anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
132XVHO Venkovské hist.objekty, statika a rekonst. česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D32TFV Vybrané statě z turbulentního proudění
 
česky Předmět není vypsán
132VPCK Víceúrovňový popis cementových kompozitů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
132YPM1 Výpočty konstrukcí na počítači 1 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPM2 Výpočty konstrukcí na počítači 2 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D32SWE Vědecké psaní v angličtině
 
anglicky ZK 4 2P Předmět je vypsán
D32ZAK Základy nelineární mechaniky česky Předmět je vypsán
D32UNA Únava a únavové procesy
 
česky Předmět není vypsán
D32RTP Řešení transportních jevů na počítači
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11132.html