Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Deformation and Failure of Materials

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D32PRE_EN ZK 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Petr Kabele
Přednášející:
Petr Kabele, Jiří Šejnoha
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na systematický matematický popis mechanického chování materiálů. Tematické okruhy zahrnují: Model kontinua a koncept reprezentativního objemového elementu. Obecné principy konstitutivního modelování. Teorie pružnosti (hyperelasticita, Cuchyho elasticita, hypoelasticita). Viskoelasticita a teorie creepu. Podmínky plasticity a porušení. Inkrementální teorie plasticity. Mechanika poškození. Lomová mechanika. Únava.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod – opakování základních veličin a vztahů pro popis kontinua.

2. Principy konstitutivního modelování.

3.-4. Teorie pružnosti (hyperelasticita, Cauchyho elasticita, hypoelasticita).

5.-6. Časově závislé přetváření – viskoelasticita, teorie creepu.

7. Podmínky plasticity a porušení.

8. Inkrementální teorie plasticity.

9. Mechanika poškození.

10.-11. Lomová mechanika.

12. Únava.

13. Rezerva, speciální témata.

Osnova cvičení:

1. Úvod – opakování základních veličin a vztahů pro popis kontinua.

2. Principy konstitutivního modelování.

3.-4. Teorie pružnosti (hyperelasticita, Cauchyho elasticita, hypoelasticita).

5.-6. Časově závislé přetváření – viskoelasticita, teorie creepu.

7. Podmínky plasticity a porušení.

8. Inkrementální teorie plasticity.

9. Mechanika poškození.

10.-11. Lomová mechanika.

12. Únava.

13. Rezerva, speciální témata.

Cíle studia:

Studenti si prohloubí teoretické znalosti v oblasti formulace konstitutivních vztahů a dalších metod pro matematické modelování přetváření a porušování materiálů.

Studijní materiály:

N. S. Ottosen and M. Ristinmaa, The Mechanics of Constitutive Modeling. Oxford, UNITED KINGDOM: Elsevier Science & Technology, 2005, ISBN: 978-0-08-052569-3. [Online e-book]. Available: https://ebookcentral.proquest.com/lib/techlib-ebooks, search by ISBN, NTK account is necessary.

P. Kelly, “Mechanics Lecture Notes Part I: An Introduction to Solid Mechanics,” 2019. http://homepages.engineering.auckland.ac.nz/~pkel015/SolidMechanicsBooks/Part_I/index.html (accessed Jan. 13, 2019).

P. Kelly, “Mechanics Lecture Notes Part II: Engineering Solid Mechanics – Small Strain,” 2019. http://homepages.engineering.auckland.ac.nz/~pkel015/SolidMechanicsBooks/Part_II/index.html (accessed Jan. 13, 2019).

P. Kelly, “Mechanics Lecture Notes Part III: Foundations of Continuum Mechanics,” 2019. http://homepages.engineering.auckland.ac.nz/~pkel015/SolidMechanicsBooks/Part_III/index.html (accessed Jan. 13, 2019).

P. Kelly, “Mechanics Lecture Notes Part IV: Material Models in Continuum Solid Mechanics,” 2019. http://homepages.engineering.auckland.ac.nz/~pkel015/SolidMechanicsBooks/Part_IV/index.html (accessed Jan. 13, 2019).

A. F. Bower, “Applied Mechanics of Solids.” http://solidmechanics.org/index.html (accessed May 22, 2020).

M. Jirásek and J. Zeman, Přetváření a porušování materiálů: dotvarování, plasticita, lom a poškození. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2006.

Poznámka:

KD náhrada za PRPM

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6043906.html