Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diagnostika konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D32DIA ZK 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Padevět, Tomáš Plachý
Přednášející:
Pavel Padevět, Tomáš Plachý
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení se způsobem odběru a získáváním stavebních materiálů pro účely zjišťování jejich vlastností. Studenti jsou seznámeni s diagnostickými metodami určování vlastností materiálů podstatných pro posouzení konstrukcí z pohledu projektanta (statické, dynamické podklady, fyzikální podklady). Navazujícím tématem je použití výpočtových nástrojů s podklady získanými z provedené diagnostiky. Část obsahu předmětu je věnována přístupům a hloubce diagnostických metod. Výsledkem diagnostiky konstrukcí je určení zbytkové životnosti nebo použitelnosti konstrukcí.

1. Diagnostické metody ve stavebnictví

2. Podklady pro realizaci diagnostických metod.

3. Diagnostika stavebních materiálů v laboratorních podmínkách I

4. Diagnostika stavebních materiálů v laboratorních podmínkách II

5. Analýza stavebních materiálů přístupem zjišťování dynamických vlastností materiálů.

6. Dynamické vlastnosti stavebních konstrukcí zjistitelné in situ. Způsoby volby výběru měřících míst, příprava experimentů, očekávané výsledky, jejich zhodnocení.

7. Výpočtové metody pro zpracování podkladů z diagnostiky konstrukcí (statické a dynamické), materiálové vlastnosti jako vstupy pro posouzení konstrukcí.

8. Víceúrovňová analýza stavebních konstrukcí, syntéza výsledků průzkumů.

9. Diagnostika na úrovni potřeby pro návrh rekonstrukcí, modernizací a oprav stavebních konstrukcí.

10. Diagnostika pro potřeby zrychlených rozhodování opatření zásahů do stavebních konstrukcí (potřeby HZS, stavební úřady atd.).

11. Životnost konstrukcí vyplývající z výsledků diagnostiky konstrukcí.

Předmět bude vyučován pouze v českém jazyce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům náhled do principů stanovení materiálových vlastností, dynamických vlastností konstrukcí, přístupu k vyšetřování a provádění diagnostiky konstrukcí.

Studijní materiály:

Polák. M., Experimentální ověřování konstrukcí 10, Praha, ČVUT, 1999.

Sylaby přednášek

1.Nuno M. M. Maia, Julio M. M. Silva a kol.: Theoretical and Experimental Modal Analysis, Research Studio Press, Baldock, United Kingdom, 1997, p. 488, ISBN 0863802087.

2.J.G.M.vanMier, Fracture procesess of Concrete, 1997.

3.ČSN EN Normy týkající se destruktivního zkoušení stavebních materiálů např. ČSN EN 384.

Poznámka:

PS, BE

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24435005.html